Andrea Ratkošová

GP Briefing: Situácia vo Francúzsku po júlových teroristických útokoch