Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rok: 2001

Petr Svačina

Terorismus a biologické zbraně

V souvislosti s nedávnými případy antraxu v poštovních zásilkách se obnovil zájem médií, odborníků, politiků i veřejnosti o hrozbu bioterorismu a možnost zneužití zbraní hromadného ničení. Mnoho příslušných vládních nebo mezinárodních agentur proto na svých internetových stránkách dalo odborníkům možnost se k této problematice vyjádřit. Tento článek je výběrem z těchto analýz, který stručně shrnuje hlavní aspekty tohoto problému. Východiskem je charakterová i organizační proměna terorismu, která je příčinou potenciálního ohrožení. Záměrem článku je stručně popsat některé základní… čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Studie

Michal Nešpor

Přinese islám demokracii na Střední Východ?

Islám je dnes vnímán především na základě videozáznamu letadla, narážejícího do Světového obchodního centra. Nejrůznější „odborníci“ v mediích ostře odsuzují anti-muslimský fanatismus a spěšně upozorňují veřejnost, že islám je navzdory činům extrémistů náboženstvím míru a tolerance. Mnozí z nich však jedním dechem varují před „střetem civilizací“, jenž uvrhne moderní, sekularizovaný Západ do války s částí světa, topící se ve věčné nenávisti a zuřivém fundamentalismu. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Padělaná identita Evropy

V poslední dekádě nabrala evropská integrace závratné tempo – od Maastrichtu přes Nice až po zavedení eura. Jeden jednotící element se však tomuto procesu vyhnul: společná identita, smysl pro sdílenou sounáležitost a evropanství. Eurokraté kráčejí dopředu, vytvářejíce institucionální architekturu Evropy, ale množství volebních rozhodnutí občanů (irské odmítnutí rozšíření EU, dánské zamítnutí eura) reflektují potíže s rychlostí a rozsahem evropské integrace a rozšíření EU. Jestli chtějí evropské politické elity překonat tento nesouhlas, musejí se dostat za hranice obchodní a… čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Martin Hrabálek

Máme odpustit dluhy rozvojovým zemím?

Odpouštění dluhů se stalo oblíbeným tématem jak pro veřejnost, tak pro některé politiky a celebrity. Ale i přes oblíbenost této myšlenky není odpuštění dluhů pro chudé státy východiskem. Tento akt by pouze uvolnil prostředky pro zkorumpované vlády a k naprosté většině obyvatelstva by se žádné peníze nedostaly. Zde předkládáme několik základních omylů, které se často uvádějí v souvislosti s odpuštěním dluhů. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Obchod s Čínou?

25. února byl profesor obchodu Li Shaomin zatčen, uvězněn a obviněn ze špionáže pro Taiwan. Nehledě na to, že je americkým občanem, nehledě na to, že ve svých článcích pro časopis China Business Review vyjadřuje optimismus nad čínským investičním ovzduším. Asi byl Li až příliš optimistický. Věřil, že růst čínské ekonomiky vytvoří, jak píše ve svém článku z roku 1999, „systém vlády založený na právu.“ Ale jak se sám později přesvědčil, čínští představitelé mají jiné plány. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Marek Čejka

Konflikt mezi sekulárními a religiózními Izraelci v současnosti

Poněkud ve stínu současných napjatých vztahů mezi izraelskými Židy a Palestinci zůstává ve světových sdělovacích prostředcích jakékoliv jiné vnitropolitické dění v Izraeli. Prakticky úplně bývá v současnosti opomíjen jeden ryze židovský vnitřní problém Izraele – konflikt mezi sekulárními a religiózními Izraelci, přesněji řečeno konflikt mezi sekulární většinou izraelského židovského obyvatelstva na straně jedné a religiózní menšinou (tedy možno říci menšinou ortodoxní a ultraortodoxní) na straně druhé. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Kam směřují transatlantické vztahy?

Transatlantická spolupráce mezi USA a Evropou se v první dekádě tohoto století výrazně změní. Napětí může pramenit z rozdílného ekonomického vývoje vytvářeného jednotlivými vládami nebo také ze snahy některých evropských států soutěžit o globální politické vedení. To se však nemusí stát. Může vzniknout i hlubší atlantická aliance s lépe definovanými zájmy. Mimo možnost předpověditelnosti pak existuje tisíc jiných alternativ ležících někde uprostřed. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Martin Hrabálek

Americká supervelmoc?

Immanuel Wallestein již minimálně od roku 1980 tvrdí, že hegemonie Spojených států upadá. Toto tvrzení má být analytické, a ne normativní. Je také velmi kontroverzní a vzbuzuje bouřlivé reakce u subjektů vyskytujících se na obou pólech politického spektra kdekoli ve světě. Pravicově orientovaní autoři vyčítají Wallersteinovi, že jeho tvrzení není pravdivé a prohlašují, že Spojené státy pouze nedávají navenek znát svoji sílu. Jedním dechem dodávají, že takovouto analýzou vytváří defétistický přístup, který sám sebe naplňuje. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Martin Hrabálek

Vliv teroristických útoků na americkou zahraniční politiku

Teroristický útok na New York a Washington byl záhy některými komentátory označen za „nový Pearl Harbor“. Paralela s touto šedesát let starou událostí amerických dějin se objevila především díky překvapivému útoku, při kterém zahynulo mnoho Američanů. Mnohem důležitější však je, že s 11. zářím, stejně jako při japonském útoku roku 1941 skončilo pro Spojené státy období izolace a prokázalo se, že nejmocnější stát planety není nezranitelný. Stejně jako v roce 1941 (a poté v jiné souvislosti v roce 1957, kdy Sovětský svaz vypustil Sputnik) byly Spojené státy radikálně donuceny… čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

Martin Hrabálek

Čeká nás střet civilizací?

Po pěti letech od vydání anglického originálu vychází konečně i u nás kniha Samuela P. Huntingtona – Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu. Kniha přímo navazuje na autorův článek z Foreign Affairs (1993), který vyvolal v akademické obci bouřlivou diskusi a svou důležitostí je nyní přirovnáván ke Kennanovu článku „The Sources of Soviet Conduct“ (Foreign Affairs, 1947). Autor je profesorem na univerzitě v Harvardu a o jeho zkušenostech s nejvyšší politikou hovoří působení v Národní radě bezpečnosti Carterovy administrativy. čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Recenze