Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rok: 2002

Alžběta Jařinová

Je potřeba transformovat Severoatlantickou alianci?

Méně než 24 hodin po teroristickém útoku 11. září na Spojené státy se američtí spojenci Severoatlantické aliance sešli a odvolali se na článek 5 Smlouvy o NATO, který dává záruku, že útok na jednoho člena je považován za útok na všechny. Nicméně, když přišel čas realizovat tuto záruku v podobě vojenské akce v Afghánistánu při Operaci Trvalá Svoboda, nebylo NATO využito. Američané se rozhodli, že nepožádají NATO o vojenskou podporu, a to z politických a strategických důvodů: pouze Spojené státy měly ten správný druh vybavení k přípravě vojenského zásahu přes půl zeměkoule a… čtěte více

21. 11. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Pravidelná zpráva Evropské Komise o České republice za rok 2002

Od roku 1997, kdy byla vydána Agenda 2000, zveřejňuje Evropská komise každý rok v říjnu pravidelné zprávy o pokroku, který učinily kandidátské země v přijímání evropské legislativy (tzn. acquis). Evropská komise tím dala najevo, že východní rozšíření EU se zásadně liší od předcházejících rozšíření, neboť při nich vypracovala vždy pouze jednu zprávu (tzv. avis). čtěte více

13. 11. 2002, rubrika Studie

Ondřej Rojčík

Olympijské hry v Pekingu 2008: lidská práva a mezinárodní vztahy

13. července 2001 zvolil Mezinárodní olympijský výbor v Moskvě na svém 112. zasedání Peking jakožto pořadatelské město letních Olympijských her v roce 2008. Nebylo to rozhodnutí nijak překvapivé, Peking byl již před samotnou volbou považován za hlavního favorita, což ale nic nevypovídá o problematičnosti tohoto výběru. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Michal Nešpor

Král je mrtev – ať žije král!

Nadcházející XVI. sjezd Komunistické strany Číny (KSČ) je událostí, na niž se v očekávání listopadového summitu NATO v Praze nejen v našich médiích poněkud zapomíná. Ač spojitost mezi těmito dvěma konferencemi nemusí být na první pohled zřejmá, do velké míry spolu souvisí. Od obou z nich totiž svět očekává především další posun od klimatu studené války k něčemu, co budou pravděpodobně schopni výstižně pojmenovat až historikové mezinárodních vztahů za několik desítek let. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Kapitalismus v čínském stylu

Ačkoli věrní straníci mluví o čínském ekonomickém modelu jako o „sociálně tržní ekonomice s čínskými rysy“, daleko výstižnější popis by byl „kombinace státní a soukromé ekonomiky s evropskými rysy.“ Tento popis znamená intervenující vládu v roli výrobce, regulátora a majitele, vzrůstající soukromý sektor podílející se na více než třetině čínské nezemědělské produkce a plejádu smíšených podniků pohybujících se mezi vládní, domácí soukromou a zahraniční účastí. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Marek Čejka

Současný izraelsko-palestinský konflikt – pohled zevnitř

Prakticky každý den vytvářejí média obraz Izraele a Palestinské samosprávy, který v člověku evokuje představy, že nelze vyjít do ulic zdejších měst, žít relativně běžným životem apod. To je však pravda jen částečně. Jako obvykle mají média ve zvyku přinášet pouze ty nejsenzačnější, tj. nejmorbidnější události a v případě Blízkého východu to platí několikanásobně. Skutečná realita zdejšího života tak zůstává nezasvěcenému prakticky skryta a většina lidí na světě vnímá obraz zdejšího dění jen v nejhrozivějších konturách. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

David Müller

Irsko a smlouva z Nice

Na konci října 2002 se Irové v referendu rozhodli přijmout smlouvu z Nice. Toto rozhodnutí je veskrze pozitivní jak pro Evropskou unii, tak pro deset kandidátských zemí, jejichž přistoupení k Evropské unii je do značné míry závislé právě na smlouvě z Nice. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Prvních sto dní Mezinárodního trestního tribunálu

Na začátku října uplynulo sto dní od 1. července 2002, kdy nabyl účinnosti Římský statut Mezinárodního trestního tribunálu. Stalo se tak poté, co jej podepsalo 139 států a potřebných šedesát do dubna ratifikovalo. Statut byl dojednán na konferenci v Římě v roce 1998, od té doby proběhlo deset Přípravných komisí, na kterých byly přijaty další dokumenty nezbytné k fungování soudu. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Michal Nešpor

Globalistická výzva paradigmatu „střetu civilizací“

Kniha S. Huntingtona Střet civilizací je bezpochyby jedním z nejvlivnějších děl poslední doby, a to nejen na poli teorie mezinárodních vztahů. Ze souboru více než deset let starých přednášek amerického politologa se stal bestseller, citovaný v médiích a známý široké veřejnosti. 11. září 2001 a události po něm následující jako by potvrzovaly prorockou povahu Huntingtonových tezí o blížícím se konfliktu hlavních kulturně-historických entit. Islámský svět se krvavě střetl se světem západním – existuje lepší důkaz toho, že nás místo Fukuyamova idylického „konce historie“ a nástupu… čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Martin Hrabálek

Výzvy pro Americkou zónu volného obchodu

V roce 1989 řekl známý ekonom Lester Thurow, že „GATT je mrtvý“. Komunikace mezi státy nebyla schopna posunout jednání o likvidaci obchodních bariér dál a největší obchodní mocnosti, bránící si své domácí trhy, si to vlastně ani nepřály. Přesto si o čtyři roky později na Thurowovo proroctví nikdo nevzpomněl, když byly uruguayským kolem dohody úspěšně dokončeny. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články