Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rok: 2002

Miroslav Bohdálek

Demokratická Evropa nebo Evropa demokracií?

Jens-Peter Bonde je dánským poslancem Evropského parlamentu (EP) od roku 1979 a předsedá frakci EDD (Europe of Democracies and Diversities Group). Zároveň je jedním z hlavních představitelů eurorealismu, což potvrzuje jeho předsednictví parlamentní skupině SOS Democracy Intergroup. Vedle své praktické politické činnosti se zabývá evropskou integrací i teoreticky. Je autorem asi 40 knih na toto téma. Poslední z nich je právě Konvent o budoucnostech Evropy (The Convention – On The Futures of Europe). čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

AIDS jako politický problém současné Afriky

Rozšíření nemoci AIDS nyní představuje obrovský sociální a ekonomický problém rozvojového světa a stejně tak veřejný problém bezprecedentního rozsahu. Subsaharská Afrika je nejvíce zasaženou oblastí světa s třiadvaceti miliony nemocných či zasažených virem HIV. V roce 1998 AIDS způsobil smrt 2,2 milionu lidí, což je desetkrát více obětí než ve válečných konfliktech. Předpokládaná délka života, která v subsaharské Africe za patnáct let postkoloniální éry vzrostla na úctyhodných 59 let, poklesla v devadesátých letech natolik, že na konci dekády se odhadovala její výše na 45 let.… čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Petr Svačina

Filipíny: Druhý cíl americké války proti terorismu

Druhou cílovou oblastí v americké kampani proti terorismu se staly Filipíny, kterým Spojené státy poskytují materiální i personální pomoc v boji proti islámské teroristické skupině Abu Sayyaf. Situaci na Filipínách však ani v nejmenším nelze srovnávat se situací, která je a byla v Afghánistánu. Tento článek si klade za cíl stručně přiblížit pozadí celého filipínského problému, který není v našem prostředí příliš znám, vzhledem ke značné geografické i kulturní vzdálenosti této oblasti. čtěte více

15. 3. 2002, rubrika Články

Michal Nešpor

Americký mýtus o boji proti terorismu

Bývalý důstojník CIA vysvětluje, proč se terorista Usáma bin Ládin nemá ze strany americké tajné služby čeho bát. čtěte více

5. 3. 2002, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Otrokářství – světový problém

Otrokářství nebylo vymýceno. I když staletí bojů a oběti ze strany protiotrokářských aktivistů nakonec vedly k zakázání otroctví na půdě mezinárodního práva, k úplnému vítězství ve skutečnosti nedošlo. Konzervativní odhady naznačují, že na tak rozdílných místech jako je Nigérie, Indonésie či Brazílie žije minimálně 27 milionů lidí v podmínkách faktického otroctví. čtěte více

5. 3. 2002, rubrika Články

Marek Čejka

Role Spojených států amerických na Blízkém východě: minulost a současnost

Postavení Spojených států v dění na Blízkém východě bývá sice často považováno za klíčové, avšak i ono prochází postupem času určitými proměnami, závisejícími hlavně na zahraničněpoli­tických doktrínách amerických prezidentů. čtěte více

5. 3. 2002, rubrika Články

David Müller

Mušaraf – druhý Ataturk?

Generál Parvíz Mušaraf je každým coulem profesionální voják. Když se Mušaraf, velitel pákistánského generálního štábu, vracel v říjnu 1999 letadlem ze Srí Lanky, byl během letu odvolán ze své funkce. Naváz Šaríf, pákistánský premiér, se domníval, že Mušaraf toho proti svému odvolání nemůže ve vzduchu mnoho udělat. To byla mylná domněnka. Po svém přistání na letišti v Karáčí zorganizoval Mušaraf převrat, Šarífa postavil před soud a následně poslal do exilu do Saudské Arábie. Sebe pak dosadil na jeho místo. Převrat se opět ukázal jako jeden z hlavních způsobů výměny politických… čtěte více

5. 3. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Kypr – předpověditelná krize

I když je krizový region většinou dobře identifikovatelný, konkrétním vyústěním mezinárodní krize jsou politici většinou zaskočeni. Jiná situace je ohledně sporu mezi Evropskou unií a Tureckem v otázce Kypru. Přistoupení řecké části Kypru k EU v roce 2004 vyvolá velké spory mezi Západem a Tureckem. Krize však vypukne už na konci roku 2002, kdy chce EU vyzvat kandidáty k přistoupení. Zhatilo by se tak úspěšné zmírňování napětí mezi Řeckem a Tureckem v posledním období a krize by mohla vyústit v tureckou anexi severní části Kypru, potažmo v ozbrojený konflikt dvou členů NATO.… čtěte více

5. 3. 2002, rubrika Články

Martina D. Ličková

Jak z Balkánu?

Mírové uspořádání v Bosně a Kosovu udržuje tyto země již několik let v obtížné situaci, vycházející z nesmiřitelných rozporů mezi zúčastněnými stranami. Intervenující síly zde vytvořily politické podmínky, jež obcházejí ústavní principy, demokracii a právo na sebeurčení a ve svém důsledku si tak vynucují další setrvání „okupačních sil“ v této oblasti. čtěte více

5. 3. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Bude Giscard d’Estaing druhým Benjaminem Franklinem?

Jedním z cílů zasedání Evropské rady v Laekenu 14. a 15. prosince 2001 bylo přijetí Deklarace o budoucnosti Evropské unie. Na jejím vytvoření pracovala tzv. Laekenská skupina ve složení Jacques Delors (bývalý předseda Komise EU), Jean-Luc Dehaene (bývalý belgický premiér), Giuliano Amato (bývalý italský premiér), Bronislaw Geremek (bývalý polský ministr zahraničí) a David Miliband (poslanec britského parlamentu). čtěte více

5. 3. 2002, rubrika Články