Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rok: 2004

David Müller

Velká hra o stíhačky

Už před vstupem České republiky do NATO bylo zřejmé, že obranu vzdušného prostoru země bude nutné zajistit efektivněji než starými ruskými stroji. Vstup do NATO v roce 1999 byl dalším impulsem k tomu, aby se začal hledat způsob nahrazení letky zastaralých stíhaček Mig-21. čtěte více

18. 3. 2004, rubrika Články

Martin Hrabálek

Haiti – Američané se po deseti letech vracejí

Po desíti letech se americké ozbrojené síly vracejí zpět na Haiti, kde se v roce 1994 zasloužily o znovunastolení vlády prezidenta Jeana-Bertranda Aristida. Jejich úloha a postavení, stejně tak jako úloha výše jmenovaného politika, jsou však značně odlišné. čtěte více

18. 3. 2004, rubrika Články

Andrea Figulová

Postoj americkej administratívy k projektu spoločnej európskej obrany

Bezpečnosť bola a je základ transatlantických vzťahov už viac ako pol storočia. Dlhotrvajúci americký postoj v NATO je a stále ostáva najsilnejším prvkom amerických záväzkov voči Európe. Transatlantické vzťahy sa však dostali do zvláštnej polohy. Krajiny, ktoré akceptovali hegemóniu USA z pragmatických dôvodov, dostali možnosť prehodnotiť svoj vzťah voči USA. Súčasne je však v hre nový prvok – bývalé postkomunistické a transformujúce sa krajiny, ktorých cieľom vstup do výberovej transatlantickej ako aj európskej štruktúry a ich vplyvu či vzťahu k obom štruktúram. čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články

Ondřej Rojčík

Je svět bez jaderných zbraní uskutečnitelná představa?

Debata o světě bez jaderných zbraní na pozadí aktuálních událostí v dané oblasti. čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články

Lucia Klapáčová

Vzostupy a pády rusko-atlantického partnerstva

Rusko je fascinujúca krajina. V priebehu dejín sa vždy odlišovala od ostatných krajín sveta. Na nej stroskotali veľké plány Napoleona i Hitlera. Kontroverzia Ruska však spočíva v tom, že je ťažké byť mu vďačný, pretože po víťazstve neprišla pre tých, ktorých oslobodilo, sloboda, ale nový druh poddanstva. čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články

David Minařík

Vztahy členských států NATO k přistupujícím zemím

Současné rozšiřování Severoatlantické aliance je v pořadí již druhým kolem rozšiřování odehrávajícím se po skončení studené války, celkově pak pátým rozšířením v dějinách Aliance. Rozšiřování v prostředí studené války byla podmíněna výhradně vojenskými aspekty s cílem posílit schopnost kolektivní obrany Aliance vůči jasně definovatelnému nepříteli – sovětskému bloku. Rozšiřování Aliance po konci studené války má zcela jiné podněty. čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články

Nikola Hynek

Specifika kanadské zahraniční a bezpečnostní politiky

Následující text se zabývá rolí Kanady v Organizaci severoatlantické smlouvy (dále NATO). Problematika je zasazena do kontextu specifické zahraniční politiky Kanady, stejné charakteristiky vykazuje i zkoumaná oblast bezpečnosti a obrany. Téma je pro zvýšení přehlednosti rozděleno do tří částí. Nejdříve je nastíněn historický vývoj role Kanady v NATO, reflektující události důležité pro zaměření práce. Další dvě oblasti byly vybrány pro demonstraci hlavního přínosu Kanady v NATO – první jsou operace prosazování míru pod vedením NATO, druhou pak problematika jaderných zbraní.… čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články

Lukáš Hoder

Světová permanentní revoluce a Záviš Kalandra

Po Miladě Horákové je pojmenovaná kdejaká ulice, ale na Záviše Kalandru si nikdo nevzpomene. Právě tímto způsobem se v minulosti rozčiloval dřívější trockista Petr Uhl nad opomínáním českého radikálně levicového intelektuála a prvorepublikového marxistického historika. Naši pozornost si jistě zaslouží, ovšem jako připomínku zhoubnosti komunistické ideologie. čtěte více

16. 3. 2004, rubrika Články

Vlastimil Havlík

Volební zákon pro volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 11. a 12. června 2004 se uskuteční poprvé v historii v České republice volby do Evropského parlamentu (dále jen EP). Cílem tohoto textu je stručná analýza volebního systému, jenž upravuje zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu. Text se skládá ze dvou částí, z nichž první představuje stručný pohled na některé aspekty přímých voleb do EP. V druhé části budou popsány hlavní rysy českého volební systém do EP při jeho současném srovnání se současným volebním systém do Poslanecké sněmovny. čtěte více

16. 3. 2004, rubrika Články

Jaroslav Petřík

Průběh transformace NATO od Pražského summitu dosud a její perspektivy

Transformace Severoatlantické aliance je dlouhodobý, dosud neukončený proces, kterým se NATO snaží vyrovnat se změněnou geopolitickou a bezpečnostní situací světa a který probíhá již od počátku devadesátých let minulého století. Je reakcí na dva důležité mezníky v novodobé historii: (1) pád železné opony v roce 1989, zánik SSSR a konec bipolárního rozdělení světa za „studené války“ a (2) teroristický útok provedený 11. září 2001 na Světové obchodní centrum v New Yorku, chápaný nejen jako útok na Spojené státy americké, ale na celou západní civilizaci. čtěte více

16. 3. 2004, rubrika Články