Nikola Hynek

Africké dilema – kontinent rozdělený otázkou genetických modifikací

V současné době je v Africe bezprostředně ohroženo hladomorem téměř 15 miliónů obyvatel. Vědecké prognózy naznačují, že kritická situace přetrvá i v roce 2004. V rámci hledání možných řešení problému se do popředí debaty dostal i potenciál geneticky upravených plodin. Svojí pozicí v mezinárodní agendě (OSN, WTO, regionální IOs) a schopností rozdělovat i spojovat vlády, zájmové skupiny a obyvatele téma spadá do oblasti high politics. Afrika se postupně stala jednou z předních linií bitvy o geneticky modifikované plodiny. čtěte více