Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rok: 2009

Ondřej Mocek

Evropský parlament jako zástupce evropského lidu?

Cílem této práce bude zamyslet se nad reprezentací evropského lidu v orgánech EU. Je Evropský parlament jako jediný přímo volený orgán dostatečným zástupcem lidí žijících na území Evropské unie? Umožňuje vůbec institucionální zakotvení Evropského parlamentu reprezentovat zájmy lidu, který ho volí? čtěte více

25. 5. 2009, rubrika Zaměřeno na EU

Michal Vit

Německá sociální demokracie na rozcestí

Článek ukazuje současnou vnitřní debatu v německé SPD (Sociálnědemo­kratická strana Německa), zda opustit prostor levého středu, jehož obsazení zajistil Gerhard Schröder, nebo zda se opět stát čistě levicovou stranou. V této souvislosti článek představuje jednotlivé možnosti vývoje a snaží se je zhodnotit, a to z hlediska koaličního potenciálu vůči CDU/CSU (Křesťansko-demokratická unie / Křesťansko-sociální unie) nebo silně levicové straně Die Linke. Celou vnitřní diskuzi v SPD text ilustruje na „hesenském problému“, tedy na otázce spolupráce SPD s Die Linke v západních částech… čtěte více

22. 5. 2009, rubrika Články

Petr Ocelík

Hospodářský růst není jediný společenský imperativ

Při příležitosti konference Dopady evropské legislativy na český energetický a automobilový průmysl , pořádané 16. března 2009 Mezinárodním politickým ústavem Masarykovy univerzity na půdě Fakulty sociálních studií MU, přináší Global Politics rozhovor s profesorem Karlovy univerzity Bedřichem Moldanem. Jak se proměňuje naše chápání hospodářského růstu? Co je to slabá, respektive silná udržitelnost? Je hospodářský růst možný bez nárůstu spotřeby primární energie? Jaké jsou hlavní problémy jaderné energetiky? Jaký potenciál mají obnovitelné zdroje a jak jejich rozvoj ovlivní… čtěte více

19. 4. 2009, rubrika Rozhovory

Tomáš Profant a Tomáš Blažek

Parti Socialiste – skutečně sociálně-demokratická strana?

Do jaké míry lze považovat francouzskou Parti socialiste za sociálně-demokratickou stranu? Nakolik se odlišuje či naopak shoduje s ostatními členy uvedené stranické rodiny? Dokázala se již odpoutat od rétorického radikalismu, který jí byl vlastní přinejmenším ještě v 80. letech minulého století? Vedle ideověprogramatické analýzy PS obsahuje článek rovněž obecnější úvahy týkající se klasifikace politických stran a otázky, jakou váhu by měl analytik přiznat kritériím ideologie a politiky (policy) strany. čtěte více

12. 3. 2009, rubrika Články

Ondřej Koutský

Rozvážný pozorovatel z Heidelbergu

Světově uznávaný ekonom a právník Paul Kirchhof přijel ve čtvrtek 5. února do Prahy, aby se zúčastnil předsednické konference na téma rodičovská péče a politika zaměstnanosti, kde mimo něj vystoupili například komisař EK Vladimír Špidla a ministr Petr Nečas. Setkal se s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou, s poslancem Markem Bendou a jinými. Pro Global Politics si vyčlenil dvacet minut v Růžovém salonku Senátu. čtěte více

8. 3. 2009, rubrika Rozhovory

Artur Boháč

Kautiljova Arthašástra aneb Učebnice věcí světských

Mezi odbornou i laickou veřejností je dlouhodobě mimořádně oblíbené dílo florentského renesančního učence Niccola Machiavelliho Vladař, které je považováno za prazáklad politického realismu a pragmatismu ospravedlňujícího nekompromisní jednání státníků. Tato recenze se však zabývá ještě mnohem starší a neprávem opomíjenou státovědní příručkou, jež se Machiavelliho nejslavnějšímu spisu svou propracovaností i nadčasovým obsahem přinejmenším vyrovná, Kautiljovou Arthašástrou. čtěte více

27. 2. 2009, rubrika Recenze

Martin Kovář

Vzniknou během tří let na mapě světa dva nové státy?

Během krátkého trvání 21. století nevzniklo mnoho nových nezávislých států. V roce 2002 se takovým novým státem na mapě světa stal Východní Timor a v roce 2006 Černá Hora. V obou případech lze hovořit o jakési opožděné nezávislosti, přičemž se jednalo o procesy očekávané. Podobných území, které by mohly rozšířit současný počet států světa ve smyslu členských států OSN, je více. Jedná se o velice různorodou skupinu, kterou se tento text pokusí představit. čtěte více

18. 2. 2009, rubrika Články

Jiří Baroš

Koncept státu: jak jej chápat, jak jej vymezit?

Podle francouzského filosofa Marcela Gaucheta byl vznik státu jasně nejdůležitější událostí lidských dějin, protože spočíval v dalekosáhlé přestavbě všech hlavních svorníků lidského zřízení. Koncept státu však bývá často nepřesně definován a nepříliš konzistentně užíván. Předkládaný článek proto představuje několik pohledů reprezentativních představitelů společenských věd na tento koncept, což by mělo přispět k jeho lepšímu vymezení. Takové vyjasnění se jeví být potřebné zejména v současnosti, kdy procesy evropeizace a globalizace vedou k hlubšímu tázání se po povaze státu,… čtěte více

13. 1. 2009, rubrika Články