Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rok: 2010

Zbyněk Smetana

Představuje Evropská unie politický systém?

Současná podoba Evropské unie (EU) je výsledkem více než půl století probíhající integrace mezi státy západní a po pádu Železné opony též střední a východní Evropy. Co však EU představuje? Jde pouze o jednu z mnoha mezinárodních organizací, nebo se jedná o konfederaci, federaci či snad zárodek nějakého nového superstátu? Odpovědí, ať již jde o reflexe reálného stavu nebo o více či méně normativně zabarvená přání a představy, lze najít celou řadu. Pro skeptiky a odpůrce procesu integrace není EU ničím víc než jednou z mnoha mezinárodních organizací, zatímco pro stoupence federalismu… čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Zaměřeno na EU

Ondřej Mocek

Demokratický deficit, aneb jak to tedy vlastně je

Slavomíra Urbanová ve svém článku poměrně dobře popsala základní charakteristiky dnešní diskuze o demokratickém deficitu a její článek je velmi dobrým výchozím bodem. Dovolím si ho tak použít a poukázat na několik, dle svého mínění, abnormalit ve zkoumání demokratického deficitu EU. čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Zaměřeno na EU

Slavomíra Urbanová

Existuje v EÚ demokratický deficit? Prevádza EÚ kríza legitimity?

Európsky integračný projekt je už od konca osemdesiatych rokov minulého storočia, kedy došlo k výraznému kvalitatívnemu posunu jeho podoby, nútený vysporiadať sa s kritikou adresovanou k jeho formám vládnutia, ktoré sú často označované za nedemokratické a nelegitímne. V odbornej literatúre, ale i v rámci verejnej debaty sú otázky „demokratického deficitu“ a krízy legitimity Únie skloňované snáď vo všetkých pádoch. Z akých predpokladov ale dané úvahy vychádzajú? Je možné túto kritiku európskeho vládnutia považovať za oprávnenú? Cieľom tohto príspevku je pokúsiť sa nájsť odpovede… čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Zaměřeno na EU

Michal Madl

Čína a Tchaj-wan: Změna v rovnováze sil?

Po více než půl století čínsko-tchajwanských vztahů se současná situace jeví jako pravděpodobně nejklidnější za celou dobu existence nepřátelství mezi oběma stranami. Po letech poměrně vyhrocených vztahů se přibližuje možnost mírového urovnání více než šedesát let trvajícího nepřátelství. Článek se věnuje proměnám tchajwansko-čínského sporu po konci Studené války. Osvětluje čínský a tchajwanský politický kontext a jeho dopady na vojenské modernizace obou stran. Zvláštní pozornost je věnována měnící se rovnováze sil na obou stranách úžiny, která se začíná převažovat na stranu… čtěte více

23. 3. 2010, rubrika Články

Tomáš Černohous

Izrael a íránský jaderný program

Vztahy Izraele a Íránu se od Íránské islámské revoluce velmi změnily. Od vcelku úzkých vazeb, které mezi sebou obě země během Pahlavího éry udržovaly, se posunuly až k dnešnímu nepřátelství. Po revoluci Írán zpřetrhal diplomatické i obchodní vztahy s Izraelem, jeho vláda odmítla uznat existenci Státu Izrael jakožto samostatného státu a místo toho o něm hovoří jako o režimu nenasytných sionistů, kteří okupují půdu jejich arabských bratrů v Palestině. Díky rozvoji íránské jaderné technologie se propast mezi oběma zeměmi nadále prohlubuje a nabírá podoby téměř existenční nenávisti.… čtěte více

10. 2. 2010, rubrika Články

Michal Vit

Bernd Posselt: Evropská unie bude ideální až za 100 let

Bernd Posselt je poslancem Evropského parlamentu, předsedou Panevropské unie Německo a členem Česko-německého diskusního fóra. Exklusivní rozhovor, který poskytl Global Politics, se týká jeho pohledu na současný stav integrace Evropské unie, na její další rozšiřování nebo na pozici Turecka jako kandidátské země. Příjemným překvapením rozhovoru je poměrně otevřené představení názorů Bernda Posselta na budoucí podobu EU a na časový horizont jejího dalšího rozšíření. čtěte více

1. 2. 2010, rubrika Redakce, Rozhovory

Zbyněk Smetana

Nové texty v Zaměřeno na EU

V rámci projektu Zaměřeno na EU, který je výsledkem spolupráce Studentské sekce IIPS MU a Global Politics, Vám přinášíme dva texty, jež tentokráte z různých úhlů pohledu reflektují problematiku loňských voleb do Evropského parlamentu. Tématem článku Ondřeje Mocka je srovnání předvolební mediální kampaně vybraných politických stran v rámci České republiky. Zbyněk Smetana si v rámci svého příspěvku klade otázku, nakolik rostoucí pravomoci EP změnily charakter voleb do této instituce a zdali je i nadále možné aplikovat předpoklad, že jde o druhořadé volby, kde „není mnoho v sázce“.… čtěte více

24. 1. 2010, rubrika Redakce

Zbyněk Smetana

Volby do EP: Stále jen druhořadé volby?

Volby do Evropského parlamentu bývají v odborném i laickém prostředí často označovány jako tzv. druhořadé volby. A vskutku, pokud se podíváme na volební účast, kandidující politiky, volební témata a vůbec celkovou pozornost, již volbám do EP věnují jak kandidující politické strany, tak i média a veřejnost, můžeme celkem jednoznačně konstatovat, že pozornost věnovaná volbám do EP je ve srovnání s volbami do národních parlamentů nesrovnatelně menší. Ostatně volby do EP konané v červnu tohoto roku s rekordně nízkou volební účastí – v ČR 28 % – jsou toho jasným důkazem. čtěte více

24. 1. 2010, rubrika Zaměřeno na EU

Ondřej Mocek

Analýza předvolebních spotů vybraných stran v kampani do voleb do Evropského parlamentu

V této práci se autor pokusí popsat předvolební spoty v kampani do voleb do Evropského parlamentu v České republice. Na těchto volebních spotech se pokusí ukázat, jaká témata dominovala z hlediska jednotlivých stran a jakými způsoby se strany snažily získat voliče. čtěte více

24. 1. 2010, rubrika Zaměřeno na EU

Tereza Kubickova a Lucia Piteľová

Konference o Radě Evropy a Evropském soudu pro lidská práva

U příležitosti významného výročí, které si v roce 2009 připomněla Rada Evropy a Evropský soud pro lidská práva (ESLP), uspořádalo Centrum pro lidská práva a demokratizaci ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně 3. prosince 2009 konferenci 60 let Rady Evropy – 50 let ESLP. Na konferenci vystoupila například advokátka Klára Veselá-Samková, právní asistent u ESLP Jan Kratochvíl, soudkyně Nejvyššího soudu ČR Kateřina Šimáčková, vládní zmocněnec pro zastupování před ESLP Vít Schorm, David Záhumenský z Ligy lidských práv nebo Dana Beková,… čtěte více

22. 1. 2010, rubrika Reportáž