Andrea Figulová

Postoj americkej administratívy k projektu spoločnej európskej obrany

Bezpečnosť bola a je základ transatlantických vzťahov už viac ako pol storočia. Dlhotrvajúci americký postoj v NATO je a stále ostáva najsilnejším prvkom amerických záväzkov voči Európe. Transatlantické vzťahy sa však dostali do zvláštnej polohy. Krajiny, ktoré akceptovali hegemóniu USA z pragmatických dôvodov, dostali možnosť prehodnotiť svoj vzťah voči USA. Súčasne je však v hre nový prvok – bývalé postkomunistické a transformujúce sa krajiny, ktorých cieľom vstup do výberovej transatlantickej ako aj európskej štruktúry a ich vplyvu či vzťahu k obom štruktúram. čtěte více