Anna Cisariková

Konflikt v Ituri (Demokratická republika Kongo)

Táto prípadová štúdia je pokusom analyzovať korene konfliktu v Ituri, jeho priebeh a aktérov. Pozornosť bude venovaná aj porušeniam ľudských práv a aktuálnemu dianiu, ktoré nově prebúdza určitú mieru optimizmu. Tento optimizmus je však nutné vnímať prizmou 55 až 60 tisíc odhadovaných obetí konfliktu v Ituri a s prihliadnutím na to, že štrukturálne príčiny konfliktu sa odstraňujú iba veľmi pozvoľna. čtěte více