Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Autor: David Müller

David Müller

Pohled USA na evropskou obranu a návrh Ústavy EU

Proces tvorby evropské ústavy v sobě skrývá nebezpečí pro transatlantické vztahy a americké zájmy především v bezpečnostní oblasti. Ustanovení ústavy přímo ovlivní například Severoatlantickou alianci, obranné vztahy mezi jednotlivými členskými státy EU a díky tomu také tvorbu všech nejdůležitějších rozhodnutí v oblasti transatlantické zahraniční politiky a bezpečnosti. Bushova administrativa by proto měla jasně vyjádřit svůj postoj k otázkám, které se týkají primárních zájmů americké bezpečnosti. Hlavním problém pro Spojené státy představuje oblast bezpečnosti, kterou na evropské… čtěte více

5. 5. 2004, rubrika Články

David Müller

Velká hra o stíhačky

Už před vstupem České republiky do NATO bylo zřejmé, že obranu vzdušného prostoru země bude nutné zajistit efektivněji než starými ruskými stroji. Vstup do NATO v roce 1999 byl dalším impulsem k tomu, aby se začal hledat způsob nahrazení letky zastaralých stíhaček Mig-21. čtěte více

18. 3. 2004, rubrika Články

David Müller

Americké základny v Evropě

V poslední době se opět objevily úvahy o možnosti přesunutí (či redukci) amerických vojenských základen ze západní Evropy, především z Německa, ve prospěch nových amerických spojenců v NATO, zemí střední a východní Evropy. Americké plány je třeba chápat především jako odraz nové politické reality a měnících se amerických zájmů. Druhou stránkou věci je pravděpodobný dopad přesunu základen na německou ekonomiku v době, kdy prochází stagnací. Spojené státy zde mohou základny poměrně efektivně využít k „potrestání“ Německa za jeho protiamerický postoj při válce v Iráku. čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články

David Müller

Rada pro spolupráci zemí v oblasti Perského zálivu

Rada pro spolupráci zemí v oblasti Perského zálivu je regionální organizací založenou v květnu roku 1981 Bahrajnem, Kuvajtem, Katarem, Saudskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty. GCC byla vytvořena především z iniciativy Saudské Arábie, které se podařilo přimět ostatní země ke spolupráci. Většina států v Perském zálivu velmi dobře vnímala a vnímá svou relativní slabost, neboť i když disponují obrovskými zásobami ropy, jejich skutečná síla je sporná vzhledem k malé a roztříštěné populaci (pouhých 28 miliónů) a obrovskému území (2,6 milionu km čtverečních). čtěte více

11. 3. 2003, rubrika Články

David Müller

Východní rozšíření Evropské unie a otázka Kaliningradu

čtěte více

9. 1. 2003, rubrika Články

David Müller

Irsko a smlouva z Nice

Na konci října 2002 se Irové v referendu rozhodli přijmout smlouvu z Nice. Toto rozhodnutí je veskrze pozitivní jak pro Evropskou unii, tak pro deset kandidátských zemí, jejichž přistoupení k Evropské unii je do značné míry závislé právě na smlouvě z Nice. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

David Müller

Pobaltí – hrozba pro NATO?

George Bush při svém loňském projevu ve Varšavě, kde slíbil vymazat „umělé hranice dělící Evropu již příliš dlouho“, pobízel NATO k rozšíření nabídky členství pro nové kolo rozšiřování, které má proběhnout po summitu v Praze v listopadu 2002. Pokud NATO nabídne dalším zemím, aby se připojili, je pravděpodobné, že Estonsko, Litva a Lotyšsko budou mezi dalšími pozvanými nebo budou dokonce jedinými. Myšlenka jednotné Evropy má své základy již na počátku studené války, ale v případě, že by se členy NATO staly státy, které byly dříve sovětskými republikami, překročila by Severoatlantická… čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

David Müller

Mušaraf – druhý Ataturk?

Generál Parvíz Mušaraf je každým coulem profesionální voják. Když se Mušaraf, velitel pákistánského generálního štábu, vracel v říjnu 1999 letadlem ze Srí Lanky, byl během letu odvolán ze své funkce. Naváz Šaríf, pákistánský premiér, se domníval, že Mušaraf toho proti svému odvolání nemůže ve vzduchu mnoho udělat. To byla mylná domněnka. Po svém přistání na letišti v Karáčí zorganizoval Mušaraf převrat, Šarífa postavil před soud a následně poslal do exilu do Saudské Arábie. Sebe pak dosadil na jeho místo. Převrat se opět ukázal jako jeden z hlavních způsobů výměny politických… čtěte více

5. 3. 2002, rubrika Články

David Müller

Africká jednota – budoucnost nebo utopie?

Kwame Nkrumah je mrtev, ale jeho představy o Africe jsou stále živé. Nkrumah, ghanský prezident z přelomu 50. a 60. let, africký socialista, ale především duchovní otec idejí panafrikanismu, byl tím, na jehož myšlenkách stála a stále částečně stojí idea sjednocení Afriky. Jeho heslo pro Afriku znělo: „vždy vpřed, nikdy zpět“. čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

David Müller

Čína – hrozba pro Spojené státy?

Budoucí strategické schopnosti Čínské lidové republiky se budou významně lišit od minulosti – je pravděpodobný jak velký kvantitativní vzestup, tak výrazný kvalitativní zlepšení. čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články