David_Kopecky

Možnosti a limity reformy volebního systému do PS PČR z roku 2008

Tato práce si klade za cíl analyzovat snahu o volební reformu z roku 2008 a její možné účinky na český stranický systém. Nejprve budou prezentovány tři varianty reformy, jež byly ve zmiňovaném roce vybrány vládou ČR k podrobnějšímu rozpracování (ostatní tři návrhy nebudou z hlediska cílů a rozsahu práce zvažovány). Budou představeny možné komplikace, jež se s jednotlivými reformami pojí. Následně […] čtěte více