Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Autor: Ivan Mistrík

Ivan Mistrík

Analýza „vojny proti terorizmu“ ako politického diskurzu

„Vojna proti terorizmu“ sa stala kľúčovým pilierom americkej zahraničnej politiky začiatku 21. storočia a zároveň aj stratégiou, ktorej uplatnenie zásadným spôsobom ovplyvnilo podobu medzinárodnej arény a vzťahov, ktoré v nej vládnu. Tento článok sa pokúša zamerať na samotný zrod tejto politiky, a odhaliť následnosť jednotlivých krokov, ktoré viedli k vytvoreniu a následnému presadeniu celej koncepcie. Text ponúka prehľad zvolených metodologických postupov analýzy diskurzu a ich uplatnenie pri rozbore vybraných prejavov amerického prezidenta Georgea W. Busha z obdobia bezprostredne… čtěte více

26. 2. 2008, rubrika Články

Ivan Mistrík

Terorizmus, diskurz a ich vzájomné prepojenie

Terorizmus je pojem, ktorého existencia sa datuje už do staroveku, a s ktorým sa bežne narába v odborných diskusiách, médiách, politických rečiach, ale aj v populárnej kultúre a každodennom živote. Po udalostiach z 11. septembra 2001 sa dokonca na určitý čas stal jedným z dominantných pojmov verejného aj politického diskurzu. Obsah tohto pojmu sa však v závislosti na mnohých faktoroch mení. Svoj konrétny význam a zmysel nadobúda až po zasadení do konkrétneho diskurzu, za ktorým stoja konkrétne politické, kultúrne, spoločenské a mnohé iné špecifiká jeho autorov. Čo si pod pojmom… čtěte více

25. 2. 2008, rubrika Články