Lenka Lakotová

USA a humanitárna intervencia

Autorka sa v texte zaoberá otázkou, ako vojna s terorizmom a zmenené medzinárodné prostredie v období po roku 2001 ovplyvnili postoj Spojených štátov amerických k humanitárnej intervencii. Vychádza pritom zo štyroch téz, ktoré vznikli z názorov rozličných autorov na to, ako sa bude koncept humanitárnej intervencie vyvíjať v ďalšom období a tieto tézy aplikuje na USA. Časovo táto analýza spadá do obdobia počas administratívy Georga W. Busha. čtěte více