Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Autor: Marek Čejka

Marek Čejka

Kdy vznikl současný židovsko-arabský konflikt?

Jeden z nejvíce rozšířených mýtů o současném Blízkém východě říká, že „židovsko-arabský konflikt existuje již od pradávna“. V době „střetu civilizací“, „osy zla“, „nových křížových výprav“ a jiných populárních teorií přinášejí podobná tvrzení velice uspokojivá vysvětlení soudobých jevů. Nejde však často jen o hrubá zjednodušení a nepřesnosti, ale dokonce o úmyslné a účelové zkreslování dějin a faktů. Nejinak je tomu i v případě židovsko-arabského sporu, dnes přesněji izraelsko-palestinského konfliktu. čtěte více

3. 10. 2004, rubrika Články

Marek Čejka

Rok 2003 v Izraeli a Palestině – stručný přehled

Uplynulý rok byl již čtvrtý, ve kterém pokračovala druhá intifáda (zvaná také Intifáda Al-Aksá). Ta vypukla 28. září 2000 v reakci na návštěvu Chrámové hory tehdy ještě opozičním politikem Arielem Šaronem. Od začátku druhé intifády do loňského prosince bylo usmrceno 2464 Palestinců, 830 Izraelců a 48 cizích státních příslušníků. Na izraelské straně padlo nejvíce lidí za oběť sebevražedným atentátům. Jejichž nejčastějšími autory byly i v loňském roce islamistické organizace Hamás a Islámský džihád (respektive jejich militantní křídla). Na palestinské straně je nejvíce obětí… čtěte více

18. 1. 2004, rubrika Články

Marek Čejka

Bude izraelská bezpečnostní zeď bezpečná?

Jedním z nejdiskutova­nějších problémů, který bývá po válce v Iráku v souvislosti se vztahy mezi Izraelci a Palestinci zmiňován, je výstavba tzv. „bezpečnostní zdi“, která by od sebe fyzicky oddělila Izrael a Západní břeh. čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Články

Marek Čejka

USA a Saúdská Arábie – stále spojenci?

Spojené státy nedávno oznámily, že stáhnou většinu svých vojenských jednotek ze Saúdské Arábie. Konkrétně toto rozhodnutí potvrdil americký ministr obrany Rumsfeld během své nedávné cesty po Středním východě. čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články

Marek Čejka

Kdo vyhraje volby v Izraeli?

Mírový proces na Blízkém východě je již několik let pohřben a vzájemné vztahy mezi Izraelem a Palestinskou autonomií se dostaly na bodu mrazu. Také současná bezpečnostní a vnitropolitická situace v Izraeli je velmi špatná a země navíc prodělává znatelný hospodářský propad. Napětí v oblasti zvyšuje i velmi pravděpodobná vojenská akce proti Iráku. Za této situace byly v Izraeli vypsány na 28. leden letošního roku předčasné parlamentní volby. čtěte více

9. 1. 2003, rubrika Články

Marek Čejka

Současný izraelsko-palestinský konflikt – pohled zevnitř

Prakticky každý den vytvářejí média obraz Izraele a Palestinské samosprávy, který v člověku evokuje představy, že nelze vyjít do ulic zdejších měst, žít relativně běžným životem apod. To je však pravda jen částečně. Jako obvykle mají média ve zvyku přinášet pouze ty nejsenzačnější, tj. nejmorbidnější události a v případě Blízkého východu to platí několikanásobně. Skutečná realita zdejšího života tak zůstává nezasvěcenému prakticky skryta a většina lidí na světě vnímá obraz zdejšího dění jen v nejhrozivějších konturách. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Marek Čejka

NATO do Izraele – ihned!

V předvečer čtyřiapadesátého výročí vyhlášení své nezávislosti by Izrael potřeboval mezinárodní ochranu – a to ze dvou hlavních důvodů: Jednak aby se byl schopen ubránit sám vůči sobě, a pak také proti těm, kdož proti němu bojují. To se na první pohled nemusí jevit jako příliš příjemná zpráva, ale na druhou stranu ji lze vnímat i jako pozitivum, neboť by to mohlo celému světu značně ulehčit. Namísto aby si však Izrael tento fakt uvědomil, vydává se raději do boje téměř proti celému světu a odmítá jeho pomocnou ruku a tím i myšlenku, že by mu svět mohl pomoci zajistit jeho ochranu… čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Marek Čejka

Role Spojených států amerických na Blízkém východě: minulost a současnost

Postavení Spojených států v dění na Blízkém východě bývá sice často považováno za klíčové, avšak i ono prochází postupem času určitými proměnami, závisejícími hlavně na zahraničněpoli­tických doktrínách amerických prezidentů. čtěte více

5. 3. 2002, rubrika Články

Marek Čejka

Izraelský pravicový radikalismus a fenomén osadnictví

Za současného stavu věcí, kdy je Stát Izrael považován za demokratickou samostatnou a plnohodnotnou entitu, zatímco Palestinská národní samospráva ještě zdaleka ne, je srovnání palestinského radikalismu s radikalismem izraelským (či židovským) velmi obtížné. Přesto bych se rád o tomto fenoménu blíže zmínil. čtěte více

4. 2. 2002, rubrika Články

Marek Čejka

Konflikt mezi sekulárními a religiózními Izraelci v současnosti

Poněkud ve stínu současných napjatých vztahů mezi izraelskými Židy a Palestinci zůstává ve světových sdělovacích prostředcích jakékoliv jiné vnitropolitické dění v Izraeli. Prakticky úplně bývá v současnosti opomíjen jeden ryze židovský vnitřní problém Izraele – konflikt mezi sekulárními a religiózními Izraelci, přesněji řečeno konflikt mezi sekulární většinou izraelského židovského obyvatelstva na straně jedné a religiózní menšinou (tedy možno říci menšinou ortodoxní a ultraortodoxní) na straně druhé. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články