Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Autor: Marek Hrdina

Adéla Válková a Marek Hrdina

GP Briefing: Osamělá francouzská odysea v Mali

Před téměř dvěma měsíci, 11. ledna 2013, zahájila Francie vojenský zásah v Mali na vlastní žádost malijské vlády, která přišla o den dříve. Tato severoafrická země a zároveň bývalá francouzská kolonie se již delší dobu potýkala s islamisty na severu svého území. Mezinárodní společenství se ale zdráhalo zahájit důraznější akci, a proto vzala Francie tuto záležitost do vlastních rukou. […] čtěte více

4. 3. 2013, rubrika GP Briefing

Marek Hrdina

Jiří Bílek: Kyselá těšínská jablíčka

Ačkoliv v dnešní době má Česká republika v Polsku jednoho ze svých nejbližších spojenců a vztahy obou zemí lze označit za dobré až velmi dobré, v minulosti tomu bylo občas právě naopak. V letech 1918 – 1947 vedlo tehdejší Československo s Polskem několik významných pohraničních sporů, přičemž zejména ten nejvážnější a nejožehavější, pojící se s územím bývalého těšínského knížectví ve Slezsku, má své […] čtěte více

21. 1. 2013, rubrika Recenze

Marek Hrdina

Severní Korea: rok s Kim Čong-unem

30. prosince 2012 uplynul právě rok od chvíle, kdy politbyro severokorejské Strany Práce oficiálně jmenovalo Kim Čong-una do pozice vrchního velitele korejské lidové armády, čímž tento nejmladší syn zesnulého Kim Čong-ila převzal oficiálně moc nad pravděpodobně nejtvrdší diktaturou na Zemi. Jaký byl tento rok s novým vůdcem, titulovaným v KLDR jako vynikající soudruh, a co přinesl do vztahů Severní […] čtěte více

1. 1. 2013, rubrika GP Briefing

Marek Hrdina

Zaměřeno na EU

S příchodem nového roku Vám projekt Zaměřeno na EU pod hlavičkou Studentské sekce IIPS MU přináší další sérii článků, tentokráte zaměřenou na předsednictví Rady EU v rukou jejich malých členských států. Předsednictví menší země s sebou totiž přináší značná specifika a do značné míry představuje výzvu jak pro daný členský stát, tak i pro samotnou Unii. čtěte více

5. 2. 2012, rubrika Polemiky, Redakce

Marek Hrdina

Zaměřeno na EU

Přestože léto nám již rázně zaklepalo na dveře a ruch v institucích EU pomalu ale jistě ustává, problémy, které naše evropské společenství trápí, přes léto (bohužel) nezmizí. Současná Evropská unie se potýká s několika velmi vážnými výzvami a proto se i tým „Zaměřeno na EU“ rozhodl tuto publikační sérii věnovat aktuálnímu dění v EU. čtěte více

18. 6. 2011, rubrika Redakce

Marek Hrdina

Schengenská dohoda a Schengenská prováděcí úmluva v praxi dnešních dní

Tato esej představuje jednu z nejznámějších integračních politik Evropské unie – vytvoření společného prostoru volného pohybu osob, známějšího pod pojmem Schengenský prostor. Čtenáře seznamuje se vznikem a vývojem Schengenských smluv a představuje situaci dnešních dní, která není kvůli selhávající imigrační politice členských států EU zdaleka pro setrvání Schengenu v současné podobě příznivě nakloněna. čtěte více

17. 6. 2011, rubrika Zaměřeno na EU

Marek Hrdina

Republika Slovinsko a Česká republika v čele EU

Tato esej představuje autorovo zamyšlení nad potenciálem, který mají malé státy v případě, že se dostanou do situace, kdy je po nich vyžadována daleko větší zahraničněpolitická aktivita, než na jakou jsou takovéto státy běžně připravené. Autor vychází z předpokladu, že zahraniční politika malých států je odlišná od zahraniční politiky států větších, a na základě analyzování předsednictví Republiky Slovinsko a České republiky v Radě Evropské unie dochází k závěru, že malé státy mohou i se svým odlišným pojetím zahraniční politiky v této důležité pozici uspět. čtěte více

23. 1. 2011, rubrika Zaměřeno na EU