Matúš Kryštofík

Feminizmus v medzinárodných vzťahoch

Tento text si kladie za cieľ čitateľovi predstaviť feministické teórie v disciplíne medzinárodných vzťahov. Uvedomujúc si rozsah (a preto obmedzenosť) tohoto pokusu, pokúsim sa prepojiť feministické myslenie v politickej teórii a v medzinárodných vzťahoch so zámerom poukázať na formálnu a stručne i obsahovú stránku feministického myslenia – na formy, ktoré v týchto špecifických (so všetkými formami moci zviazaných) vedeckých disciplínach feministické myslenie nadobúda, ako aj na pôvod jednotlivých prístupov, s ktorými sa u feminizmu v teórii medzinárodných zťahov stretávame.… čtěte více