Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Autor: Miroslav Bohdálek

Miroslav Bohdálek

Celková monitorovací zpráva o přípravách České republiky na členství

Počátkem listopadu 2003 zveřejnila Komise Celkové monitorovací zprávy, ve kterých podrobně posoudila pokrok, který jednotlivé kandidátské země učinily od poslední Podrobné zprávy Komise za rok 2002. Jaké jsou nedostatky, které musí Česká republika před vstupem do EU napravit? čtěte více

24. 11. 2003, rubrika Studie

Miroslav Bohdálek

Madelaine Albright: Role USA a OSN

Po svém odchodu z funkce ministryně zahraničí USA se Madeleine Albright poněkud stáhla do ústraní. Věnovala se psaní svých memoárů, které vyšly v USA i v Česku v letošním roce. Madame Secretary však není jediným důvodem, proč Madeleine Albright poutá pozornost. V zářijových číslech magazínů Foreign Policy a Foreign Affairs se objevily její dva články, kterým se bude následující text blíže věnovat. čtěte více

30. 10. 2003, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Role a význam zbraní hromadného ničení v období po studené válce

Role a význam zbraní hromadného ničení v období po studené válce se zásadně změnily. Za moment, kdy došlo k největšímu nebezpečí použití jaderných zbraní v období studené války, bývá považována kubánská krize v roce 1962. Sovětský svaz a Spojené státy americké stály na hraně jaderného konfliktu. Ačkoli USA a SSSR nebyly jediné státy vlastnící nukleární zbraně, jejich strategická dominance a bipolarita mezinárodního systému z nich dělala jediné státy a obecně aktéry v mezinárodním prostředí schopné tyto zbraně použít. čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Východní Timor: Rok poté

20. května 2002 se Východní Timor zbavil závislosti na Indonésii a stal se nezávislým státem pod názvem Timor Leste. Indonésie má zkušenosti se separatistickým hnutím už od počátku svého vzniku. Postavení Východního Timoru je však poněkud odlišné, neboť Timor nikdy nebyl součástí nizozemské Východní Indie. Téměř čtyři století byl pod portugalskou vládou. V době dekolonizace v roce 1960 byl Východní Timor označen Valným shromážděním OSN jako nesamostatné teritorium (non-self-governing territory) a byl spravován Portugalskem jako zámořská provincie. Roku 1974, po pádu autoritativního… čtěte více

11. 3. 2003, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Pravidelná zpráva Evropské Komise o České republice za rok 2002

Od roku 1997, kdy byla vydána Agenda 2000, zveřejňuje Evropská komise každý rok v říjnu pravidelné zprávy o pokroku, který učinily kandidátské země v přijímání evropské legislativy (tzn. acquis). Evropská komise tím dala najevo, že východní rozšíření EU se zásadně liší od předcházejících rozšíření, neboť při nich vypracovala vždy pouze jednu zprávu (tzv. avis). čtěte více

13. 11. 2002, rubrika Studie

Miroslav Bohdálek

AIDS jako politický problém současné Afriky

Rozšíření nemoci AIDS nyní představuje obrovský sociální a ekonomický problém rozvojového světa a stejně tak veřejný problém bezprecedentního rozsahu. Subsaharská Afrika je nejvíce zasaženou oblastí světa s třiadvaceti miliony nemocných či zasažených virem HIV. V roce 1998 AIDS způsobil smrt 2,2 milionu lidí, což je desetkrát více obětí než ve válečných konfliktech. Předpokládaná délka života, která v subsaharské Africe za patnáct let postkoloniální éry vzrostla na úctyhodných 59 let, poklesla v devadesátých letech natolik, že na konci dekády se odhadovala její výše na 45 let.… čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Demokratická Evropa nebo Evropa demokracií?

Jens-Peter Bonde je dánským poslancem Evropského parlamentu (EP) od roku 1979 a předsedá frakci EDD (Europe of Democracies and Diversities Group). Zároveň je jedním z hlavních představitelů eurorealismu, což potvrzuje jeho předsednictví parlamentní skupině SOS Democracy Intergroup. Vedle své praktické politické činnosti se zabývá evropskou integrací i teoreticky. Je autorem asi 40 knih na toto téma. Poslední z nich je právě Konvent o budoucnostech Evropy (The Convention – On The Futures of Europe). čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Kam se Saddámem?

Američani se měli zbavit Saddáma Husajna během války v Zálivu. Pozdě bycha honiti. Zastánci i odpůrci nové kampaně proti Iráku se shodnou, že administrativa Bushe st. měla vyřešit problém s Husajnem, když k tomu měla výjimečnou příležitost. Vojenští představitelé se však v roce 1991 rozhodli nepokračovat v tažení na Bagdád. V dané situaci se to zdálo jako nejlepší řešení. USA nemohly očekávat, že tehdejší koalice, zahrnující i arabské státy, bude souhlasit se svržením irácké vlády. Chyby byly učiněny až po válce v Zálivu. Američané souhlasili s použitím iráckých helikoptér… čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Bude Giscard d’Estaing druhým Benjaminem Franklinem?

Jedním z cílů zasedání Evropské rady v Laekenu 14. a 15. prosince 2001 bylo přijetí Deklarace o budoucnosti Evropské unie. Na jejím vytvoření pracovala tzv. Laekenská skupina ve složení Jacques Delors (bývalý předseda Komise EU), Jean-Luc Dehaene (bývalý belgický premiér), Giuliano Amato (bývalý italský premiér), Bronislaw Geremek (bývalý polský ministr zahraničí) a David Miliband (poslanec britského parlamentu). čtěte více

5. 3. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Kypr – předpověditelná krize

I když je krizový region většinou dobře identifikovatelný, konkrétním vyústěním mezinárodní krize jsou politici většinou zaskočeni. Jiná situace je ohledně sporu mezi Evropskou unií a Tureckem v otázce Kypru. Přistoupení řecké části Kypru k EU v roce 2004 vyvolá velké spory mezi Západem a Tureckem. Krize však vypukne už na konci roku 2002, kdy chce EU vyzvat kandidáty k přistoupení. Zhatilo by se tak úspěšné zmírňování napětí mezi Řeckem a Tureckem v posledním období a krize by mohla vyústit v tureckou anexi severní části Kypru, potažmo v ozbrojený konflikt dvou členů NATO.… čtěte více

5. 3. 2002, rubrika Články