Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Autor: Nikola Hynek

Nikola Hynek

Specifika kanadské zahraniční a bezpečnostní politiky

Následující text se zabývá rolí Kanady v Organizaci severoatlantické smlouvy (dále NATO). Problematika je zasazena do kontextu specifické zahraniční politiky Kanady, stejné charakteristiky vykazuje i zkoumaná oblast bezpečnosti a obrany. Téma je pro zvýšení přehlednosti rozděleno do tří částí. Nejdříve je nastíněn historický vývoj role Kanady v NATO, reflektující události důležité pro zaměření práce. Další dvě oblasti byly vybrány pro demonstraci hlavního přínosu Kanady v NATO – první jsou operace prosazování míru pod vedením NATO, druhou pak problematika jaderných zbraní.… čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články

Nikola Hynek

Africké dilema – kontinent rozdělený otázkou genetických modifikací

V současné době je v Africe bezprostředně ohroženo hladomorem téměř 15 miliónů obyvatel. Vědecké prognózy naznačují, že kritická situace přetrvá i v roce 2004. V rámci hledání možných řešení problému se do popředí debaty dostal i potenciál geneticky upravených plodin. Svojí pozicí v mezinárodní agendě (OSN, WTO, regionální IOs) a schopností rozdělovat i spojovat vlády, zájmové skupiny a obyvatele téma spadá do oblasti high politics. Afrika se postupně stala jednou z předních linií bitvy o geneticky modifikované plodiny. čtěte více

18. 1. 2004, rubrika Články

Nikola Hynek

Severokorejský program výroby jaderných zbraní

Pravděpodobně mezi 17.–18. prosincem 2003 by mělo začít v Pekingu druhé kolo multilaterálních rozhovorů o budoucnosti severokorejského jaderného programu za přítomnosti šesti zemí – USA, Ruska, Číny, Japonska, Jižní Koreje a Severní Koreje. Od počátku jaderné krize, jež vznikla před rokem, se Severní Korea domáhá podepsání paktu o vzájemném neútočení s USA. To je taktéž podmínka zastavení severokorejského programu výroby jaderných zbraní. Srpnové první kolo šestistranných rozhovorů uvízlo hlavně na faktu, že Severní Korea v předloženém návrhu hovoří o „principu simultánní akce“,… čtěte více

24. 11. 2003, rubrika Články

Nikola Hynek

Brazilská odpověď na katastrofické scénáře

Poprvé v historii země se s příchodem roku 2003 ujal prezidentského úřadu levicový kandidát – Luiz Inacio Lula da Silva, známý jednoduše jako Lula. Zatím nic nenasvědčuje proroctvím o finančním zhroucení země. Přitom během tří měsíců před volbami země zaznamenala slovy prezidentova poradce Luize Dulciho „akt finančního terorismu“ v podobě odlivu finančního kapitálu ve výši 6 miliard dolarů, což opět dokumentovalo vysokou finanční citlivost latinskoamerických zemí na fázi politického cyklu. čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Články