Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Autor: Ondřej Mocek

Ondřej Mocek

Demokratický deficit, aneb jak to tedy vlastně je

Slavomíra Urbanová ve svém článku poměrně dobře popsala základní charakteristiky dnešní diskuze o demokratickém deficitu a její článek je velmi dobrým výchozím bodem. Dovolím si ho tak použít a poukázat na několik, dle svého mínění, abnormalit ve zkoumání demokratického deficitu EU. čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Zaměřeno na EU

Ondřej Mocek

Analýza předvolebních spotů vybraných stran v kampani do voleb do Evropského parlamentu

V této práci se autor pokusí popsat předvolební spoty v kampani do voleb do Evropského parlamentu v České republice. Na těchto volebních spotech se pokusí ukázat, jaká témata dominovala z hlediska jednotlivých stran a jakými způsoby se strany snažily získat voliče. čtěte více

24. 1. 2010, rubrika Zaměřeno na EU

Ondřej Mocek

Evropský parlament jako zástupce evropského lidu?

Cílem této práce bude zamyslet se nad reprezentací evropského lidu v orgánech EU. Je Evropský parlament jako jediný přímo volený orgán dostatečným zástupcem lidí žijících na území Evropské unie? Umožňuje vůbec institucionální zakotvení Evropského parlamentu reprezentovat zájmy lidu, který ho volí? čtěte více

25. 5. 2009, rubrika Zaměřeno na EU