Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Autor: Petr Ocelík

Petr Ocelík

Jak se dělá geopolitika? Soubor textů o geopolitice

Geopolitika stále zůstává, ať již v souvislosti se zahraniční politikou Spojených států, krizí v Hormuzském průlivu, pipeline policy na evropském kontinentu nebo situací Řecka v eurozóně, zhusta užívaným termínem. Jednotliví aktéři jsou zde ke svému jednání motivováni „geopolitickými zájmy“, vypořádávají se s „darebáckými státy“, soupeří o „sféry vlivu“, kontrolu „dopravních tepen“ nebo „přístup na trhy“, o směřování EU se rozhoduje v „Paříži“ a „Berlíně“, po pádu „železné opony“ významně zesílila pozice „velkých nastupujících trhů“ a podobně. S těmito označeními, metaforami… čtěte více

4. 3. 2012, rubrika Redakce

Petr Ocelík a Lukáš Hoder

Deset let Global Politics

Jak se můžete dočíst na našich stránkách, webový časopis Global Politics vznikl v roce 2001 a patří mezi vůbec první česká internetová periodika věnující se mezinárodním vztahům a evropským studiím. Deset let je poměrně dlouhá doba. Vícekrát se změnil web, změnilo se logo, změnila se redakce, změnila se témata, o kterých se v časopisu píše, i jednotlivé rubriky. Co však stále zůstalo stejné je cíl Global Politics. Nabídnout studentům sociálních věd a příbuzných oborů možnost publikovat své texty a připravit je na tvrdé recenzní posudky v profesionálních časopisech a na svět,… čtěte více

13. 2. 2012, rubrika Články, Redakce

Petr Ocelík a Lukáš Hoder

Geopolitika v 21. století: soubor textů o geopolitice

Jedním z důvodů stálé aktuálnosti geopolitiky jakožto analytického přístupu je její schopnost přizpůsobovat se nárokům doby a akademických debat. Geopolitika je slučitelná se všemi třemi velkými pozitivistickými paradigmaty mezinárodních vztahů a s jistými výhradami i s postpoziti­vismem. Geopolitický přístup je možné uplatňovat za účelem vytváření zahraničněpoli­tických strategií s globálním dosahem (geostrategií) i při studiu vnitrostátních (teritoriálních) konfliktů, migrace, nebo voleb. Stejně tak normativní apely obsažené v geopolitických koncepcích se mohou velmi lišit,… čtěte více

19. 7. 2010, rubrika Redakce

Petr Ocelík

Energy Security of the European Union

Editors of Global Politics in cooperation with International Institute of Political Science present the Symposium dedicated to the feverishly discussed issue of EU energy security. It is our great pleasure to publish the answers of experts from Russia, Czech Republic and Slovakia. The questions of GP were answered by Tatiana Romanova, Andrea Figuľova, Ivo Samson, Oldřich Petržílek and Filip Černoch. čtěte více

1. 11. 2009, rubrika Symposium

Petr Ocelík

Hospodářský růst není jediný společenský imperativ

Při příležitosti konference Dopady evropské legislativy na český energetický a automobilový průmysl , pořádané 16. března 2009 Mezinárodním politickým ústavem Masarykovy univerzity na půdě Fakulty sociálních studií MU, přináší Global Politics rozhovor s profesorem Karlovy univerzity Bedřichem Moldanem. Jak se proměňuje naše chápání hospodářského růstu? Co je to slabá, respektive silná udržitelnost? Je hospodářský růst možný bez nárůstu spotřeby primární energie? Jaké jsou hlavní problémy jaderné energetiky? Jaký potenciál mají obnovitelné zdroje a jak jejich rozvoj ovlivní… čtěte více

19. 4. 2009, rubrika Rozhovory

Petr Ocelík

EU, Turkey and energy policy

Global Politics on the occasion of conference on “Energy Security of the Caspian Region” (20th November 2008, Brno), held by Azerbaijan and Caspian Studies Center under the International Institute of Political Science, brings an interview with Ambassador of the Republic of Turkey in the Czech Republic, His Excellency Mr. Koray Targay. We focused on issues concern EU energy policy in relation to Caspian region, position of Turkey in region, perspectives of regional cooperation in energetics, and Czech-Turkey relations. Why are Caspian energy resources so important for Europe?… čtěte více

27. 1. 2009, rubrika Rozhovory