Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Autor: Tomáš Váňa

Tomáš Váňa

Why has post-war reconstruction in Afghanistan not succeeded?

In this paper it is demonstrated that the reconstruction of Afghanistan has failed. The author illustrates this point by a number of examples and argues that the cause of this failure can be identified as framing that applies prefabricated and universal recipes to particular cases and situations. It is argued that not reflecting particular needs […] čtěte více

11. 12. 2012, rubrika Články

Tomáš Váňa

Smrt války a teorie liberálního míru

Konec Studené války přinesl zásadní proměnu meziná­rodního systému a zároveň znovu vyvolal otázky o existenci nejlepšího systému a legitimity jeho prosazování. Text přináší zamyšlení nad těmito otázkami na pozadí filosoficko-etatistických koncepcí vybraných autorů. Nastoluje otázku o existenci nejlepšího systému, možnosti a způsobu jeho prosazení a legitimity nastolování nejlepšího systému silou. Na příkladech probíhajících konfliktů poukazuje na možná nebezpečí spojená s vybranými pojetími státu a mezinárodního systému. čtěte více

8. 4. 2011, rubrika Články