Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Autor: Vlastimil Havlík

Vlastimil Havlík

Euroskepticismus a volby do Evropského parlamentu 2004

Červnové volby do Evropského parlamentu, kterých se mohlo účastnit 350 milionů voličů, vyvolaly pozornost médií, publicistů i odborné veřejnosti hned v několika ohledech. Poprvé se volby konaly v deseti nových kandidátských zemích, druhým zaznamenáníhodným faktem byla skutečnost, že z upevnění svých pozic v EP se mohly radovat pravicové strany. Téměř šok vyvolala v Bruselu historicky nejnižší volební účast, která nakonec dosáhla 45,5 procenta. Další skutečnost, na niž se zaměřila zejména média, byl relativně velký volební úspěch skupiny politických subjektů, jež bývají řazeny… čtěte více

3. 10. 2004, rubrika Články

Vlastimil Havlík

Slovenské prezidentské volby 2004

Ve dnech 3. a 17. dubna se uskutečnily na Slovensku historicky druhé přímé volby prezidenta republiky. A skončily nemalým překvapením. V červnu se prezidentského úřadu ujme po Rudolfu Schusterovi opoziční kandidát Ivan Gašparovič, který ve druhém kole porazil bývalého premiéra Vladimíra Mečiara. Neúspěchem naopak skončily volby pro strany vládní koalice, jejichž hlavní kandidát Eduard Kukan nepostoupil do druhého kola. Zároveň s prvním kolem voleb se uskutečnilo referendum o konání předčasných parlamentních voleb, které bylo nakonec kvůli nízké účasti voličů neplatné. čtěte více

5. 5. 2004, rubrika Články

Vlastimil Havlík

Volební zákon pro volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 11. a 12. června 2004 se uskuteční poprvé v historii v České republice volby do Evropského parlamentu (dále jen EP). Cílem tohoto textu je stručná analýza volebního systému, jenž upravuje zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu. Text se skládá ze dvou částí, z nichž první představuje stručný pohled na některé aspekty přímých voleb do EP. V druhé části budou popsány hlavní rysy českého volební systém do EP při jeho současném srovnání se současným volebním systém do Poslanecké sněmovny. čtěte více

16. 3. 2004, rubrika Články

Vlastimil Havlík

Krajanský zákon – korálek na šňůrce slovensko-maďarských vztahů

Specifičnost a problémovost vztahů Slovenska a Maďarska vychází z historické zkušenosti. Slovensko bylo dlouhou dobou součástí uherského státu, popřípadě uherské části habsburské monarchie, přičemž je nutno připomenout uherské snahy o maďarizaci slovenského obyvatelstva před rokem 1918 (tyto získaly na intenzitě zejména po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867). čtěte více

24. 11. 2003, rubrika Články

Vlastimil Havlík

Integrační paradigma – Multi-Level Governance

Druhá polovina 20. století byla na evropském kontinentu provázena dvěma protichůdnými procesy. Na jedné straně dochází k decentralizaci a regionalizaci, kdy vlády čím dál tím více přenášejí pravomoci na nižší územně-správní úroveň. K tomuto procesu dochází nezávisle na evropské integraci, s nástupem Maastrichtské smlouvy získávají regiony možnost rozhodování o evropských záležitostech, jejich podíl na rozhodovacím procesu v EU se institucionalizuje prostřednictvím Výboru regionů. Na druhé straně dochází postupně k přenášení rozhodování z úrovně národních vlád na nadnárodní… čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Články