Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Autor: Zbyněk Smetana

Zbyněk Smetana

Zaměřeno na EU / Focused on the EU

It is my pleasure to introduce you a new edition of the Focused on the EU series. Our team has prepared three new articles that deal with the different aspects of the EU integration project. Let me briefly summarise each of them. It has been a year since the Lisbon treaty came into force and our team is therefore very curious what implications it have had in particular member states or in the EU as a whole. čtěte více

23. 1. 2011, rubrika Redakce

Zbyněk Smetana

Zaměřeno na EU: Vnější vztahy Evropské unie

V rámci studentského projektu Zaměřeno na EU Vám přinášíme novou sérii článků, jejichž společným tématem jsou tentokrát vnější vztahy Evropské unie. Jednotliví autoři přistoupili k dané problematice z různých uhlů pohledu a zaměřili se na různé aspekty vnější politiky EU. Výsledkem jejich úsilí jsou celkem tři nové texty. čtěte více

1. 7. 2010, rubrika Redakce

Zbyněk Smetana

Nové texty v rubrice Zaměřeno na EU

Vyšlo v pořadí již třetí vydání „Zaměřeno na EU“; projektu, který je ve spolupráci s Global Politics realizován studenty Fakulty sociálních studií a Právnické fakulty sdruženými ve Studentské sekci IIPS MU. Tématem současného vydání a pojícím prvkem čtyřech níže uvedený esejí je evropský konstituciona­lismus. Jednotliví autoři a autorky se zabývají otázkou existence politického systému na úrovni Evropské unie (Zbyněk Smetana), otázkou existence a podoby evropského „ústavního“ pořádku (Katarína Šipulová) a konečně problematikou tzv. demokratického deficitu, které jsou věnovaný… čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Redakce

Zbyněk Smetana

Představuje Evropská unie politický systém?

Současná podoba Evropské unie (EU) je výsledkem více než půl století probíhající integrace mezi státy západní a po pádu Železné opony též střední a východní Evropy. Co však EU představuje? Jde pouze o jednu z mnoha mezinárodních organizací, nebo se jedná o konfederaci, federaci či snad zárodek nějakého nového superstátu? Odpovědí, ať již jde o reflexe reálného stavu nebo o více či méně normativně zabarvená přání a představy, lze najít celou řadu. Pro skeptiky a odpůrce procesu integrace není EU ničím víc než jednou z mnoha mezinárodních organizací, zatímco pro stoupence federalismu… čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Zaměřeno na EU

Zbyněk Smetana

Nové texty v Zaměřeno na EU

V rámci projektu Zaměřeno na EU, který je výsledkem spolupráce Studentské sekce IIPS MU a Global Politics, Vám přinášíme dva texty, jež tentokráte z různých úhlů pohledu reflektují problematiku loňských voleb do Evropského parlamentu. Tématem článku Ondřeje Mocka je srovnání předvolební mediální kampaně vybraných politických stran v rámci České republiky. Zbyněk Smetana si v rámci svého příspěvku klade otázku, nakolik rostoucí pravomoci EP změnily charakter voleb do této instituce a zdali je i nadále možné aplikovat předpoklad, že jde o druhořadé volby, kde „není mnoho v sázce“.… čtěte více

24. 1. 2010, rubrika Redakce

Zbyněk Smetana

Volby do EP: Stále jen druhořadé volby?

Volby do Evropského parlamentu bývají v odborném i laickém prostředí často označovány jako tzv. druhořadé volby. A vskutku, pokud se podíváme na volební účast, kandidující politiky, volební témata a vůbec celkovou pozornost, již volbám do EP věnují jak kandidující politické strany, tak i média a veřejnost, můžeme celkem jednoznačně konstatovat, že pozornost věnovaná volbám do EP je ve srovnání s volbami do národních parlamentů nesrovnatelně menší. Ostatně volby do EP konané v červnu tohoto roku s rekordně nízkou volební účastí – v ČR 28 % – jsou toho jasným důkazem. čtěte více

24. 1. 2010, rubrika Zaměřeno na EU