Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Amnesty International kritizuje priority španělského předsednictví EU

Při příležitosti projevu španělského předsedy vlády José Maria Aznara před Evropským parlamentem minulý týden vydala Amnesty International dokument Agenda lidských práv v Evropské unii pro rok 2002: Memorandum španělskému předsednictví.

Každého půl roku analyzuje Amnesty International – sekce EU pokrok a vyhlídky v politice lidských práv Evropské unie. Své závěry a doporučení pro následující předsednictví vydává v dokumentech – Memorandech. Letošní Memorandum upozorňuje na skutečnost, že se v seznamu priorit předsednictví pro první polovinu roku 2002 neobjevuje ani zmínka o lidských právech.

Memorandum připomíná, že po zářijových událostech by se měla debata o budoucí Evropě zaměřit na hodnoty lidských práv a demokracie, na nichž je Unie postavena. „Více než kdy jindy potřebuje Evropská unie ucelenou vizi, jak bude prosazovat své hodnoty jak ve vnitřních záležitostech, tak jako klíčový světový aktér. Laekenská deklarace odráží tyto snahy, ty musí být nyní převedeny do programů a priorit předsednictví,“ říká Dick Oosting, ředitel AI EU v Bruselu.

Ústup lidských práv ve prospěch bezpečnostních otázek je zřetelný v plánech španělského předsednictví. Amnesty International uznává legitimitu EU a jejích členských států k zajištění bezpečnosti svých občanů. Avšak způsob, jakým se země chovají ke svým občanům, jak je chrání, musí vždy podléhat lidskoprávním standardům. Neuvážené prosazování bezpečnostních opatření může vést k podkopání azylového systému, kriminalizaci uprchlíků a tím k podpoře xenofobie, diskriminace a rasismu.

Amnesty International ve svém Memorandu mj. doporučuje:

  • Španělské předsednictví by mělo dát svému programu jednoznačný lidskoprávní rozměr.
  • Mělo by zajistit, aby bezpečnostní opatření, jež přijme EU a členské země, plně podléhala mezinárodním lidskoprávním normám a standardům včetně Charty základních práv EU.
  • Předsednictví by mělo důsledně naplňovat lidskoprávní články smluv a vyvinout systém monitoringu dodržování lidských práv jak ve třetích zemích, tak v členských zemích.
  • Při vytváření společného evropského azylového systému by měl být zajištěn plný soulad s mezinárodními lidskoprávními normami a s uprchlickým právem.

Před dvěma lety v Tampere si EU stanovila za cíl vybudovat v Evropě „prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti“. Bez kompromisů by měla přesně k tomuto směřovat. Nyní má na základě Laekenské deklarace Evropská unie jedinečnou příležitost naplnit tento záměr prostřednictvím lidskoprávní agendy a inspirovat tím okolní svět.

Plný text Memoranda naleznete na Amnesty International-EU Office.

Poznámky pod čarou

blog comments powered by Disqus
Autor
Ľubomír Majerčík
Rubrika
Články
Témata
, ,
Publikováno
4. 2. 2002