Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Soutěž Global Politics

Časopis Global Politics ve spolupráci se Studentskou sekcí IIPS pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně vyhlašují soutěž o nejlepší odborný studentský text na téma:

POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Téma „Politiky Evropské unie“ má velmi široký rozsah a dotýká se všemožných oblastí od ekologie, přes přistěhovalectví až třeba po lidská práva. Může se jednat jak o politiky aktuální, které souvisí například s dluhovou krizí, tak o politiky dlouhodobější, které mají prvopočátek v minulých desetiletích (zemědělská, rozvojová, energetická, apod.). Soutěže se tak mohou zúčastnit studenti rozličných bakalářských a magisterských studijních programů.

Nejlepší práce budou oceněny finančními obnosy na nákup odborné literatury v následujícím složení: 1. místo 2000 Kč, 2. místo 1500 Kč a 3. místo 1000 Kč, zároveň budou publikovány na stránkách časopisu Global Politics.

Práce musí splňovat formální a obsahové požadavky odborného textu. Délka textu by se měla pohybovat okolo 10 normostran (1 ns = 1800 znaků).

Své texty a pár informací o sobě posílejte do 15. května 2013 na emailovou adresu redakce@globalpolitics.cz; do předmětu nezapomeňte uvést „Soutěž GP“

Kvalita prací bude posuzována anonymním recenzním řízením.

obrázek
blog comments powered by Disqus
Autor
Roman Pačka a Miroslava Pavlikova
Rubrika
Články
Témata
Publikováno
27. 2. 2013