Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Je Tony Blair válečný zločinec?

V červenci 2003, téměř přesně v den pětiletého výročí podepsání Římského statutu zřizujícího Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court, ICC) oznámil prokurátor tohoto soudu Luis Moreno-Ocampo, že obdržel návrh na přezkoumání účasti britských jednotek na válce v Iráku.1

Cílem návrhu, který podala Athénská advokátní komora, je podle BBC obžalování Tonyho Blaira a dalších členů britského kabinetu za spáchání válečných zločinů v Iráku.2 Návrh obsahuje 22 obvinění podložených novinovými články a videonahrávkami válečného zpravodajství.

Bylo jen otázkou času, kdy dojde k ICC návrh na obvinění jednoho z předních světových politiků. Válka v Iráku k tomu poskytla ideální příležitost. Proč ale nebyl navržen na obžalobu i americký prezident? Spojené státy americké totiž doposud Římský statut Mezinárodního trestního soudu neratifikovaly, a protože tak neučinil ani Irák, nelze americké občany za události spáchané v Iráku napadnout. Washington teď může být navýsost spokojen, že se vyhnul podobné žalobě a odpůrci Mezinárodního trestního soudu jistě přikyvují, že se nyní potvrdila jejich slova o tom, že bude ICC zneužíván ke zpolitizovaným žalobám.

Z čeho může být vůbec britský ministerský předseda u ICC obžalován? Římský statut připouští žaloby ze zločinů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů (čl. 5). Tyto skutkové podstaty, tak jak jsou vyjmenované v Římském statutu, vycházejí z ustálených definic obsažených v mezinárodních humanitárních smlouvách a z mezinárodního obyčejového práva. Doposud ale neexistoval nástroj, jak je vymáhat, což byl také jeden z důvodů vzniku Mezinárodní trestního soudu. Jak se dočteme v preambuli Římského statutu, jeho autoři věří, že skoncování s beztrestností zapůsobí preventivně proti páchání takovýchto zločinů v budoucnu.

Tony Blair na druhou stranu nemůže být obžalován z agrese, z napadení Iráku, protože tato skutková podstata doposud jednoznačně v mezinárodním právu ustálená není, a Římský statut ji proto ani neobsahuje (čl. 5 odst. 2).

Jaké jsou vyhlídky, že bude Tony Blair s dalšími ministry uznán vinným? Nejdříve musí prokurátor ICC přezkoumat závažnost obdržených informací. Jestliže dojde k závěru, že je oprávněný důvod pokračovat ve vyšetřování, předloží tříčlennému vyšetřovacímu senátu soudu žádost o povolení vyšetřování (čl. 15). Osmnáct soudců zasedajících v senátech bylo zvoleno smluvními stranami Římského statutu tak, aby rovnoměrně zastupovali všechny světové oblasti a právní systémy, jsou to přední odborníci na mezinárodní právo, z těchto důvodů by zde měla být záruka, že řízení zpolitizovaná nebudou. Jestliže vyšetřovací senát po přezkoumání žádosti dojde k podobnému závěru jako dříve prokurátor, bude zahájeno vyšetřování, na jehož konci může čekat obviněného zatykač a následné hlavní líčení. Vyšetřované osoby nemohou uplatnit imunitu, která by mohla vyplývat z vnitrostátního práva (čl. 27). Proti rozsudku se lze odvolat (čl. 81).

Řecké návrhy na žalobu obsahují obvinění ze zabíjení civilistů, připravování obyvatel o pitnou vodu nebo bombardování obytných oblastí. Podobným způsobem byly rovněž v roce 1999 obžalovány Jugoslávií u Mezinárodního soudního dvora členské země NATO za postup v kosovskému konfliktu, žaloba byla ale nakonec odmítnuta pro nepřípustnost. Na druhou stranu koaliční síly byly v rámci iráckého tažení kritizovány mnoha lidskoprávními organizacemi např. za používání kazetových bomb, jejichž nerozlišující účinky by údajně mohly podle ženevských úmluv nabýt rozměrů válečných zločinů.3

V této fázi nelze odhadnout, jak „causa Tony Blair“ dopadne. Před Mezinárodním trestním soudem se už nyní vrší na 500 jiných návrhů, z nichž byly už teď odmítnuty desítky pro nepřípustnost. Nicméně ani žaloba proti politikovi velikosti Tonyho Blaira nemůže být argumentem proti fungování Mezinárodního trestního soudu. Návrhy na žalobu nic nevypovídají o důvěryhodnosti prokurátora nebo celé instituce. I v České republice může přece kdokoli zažalovat Vladimíra Špidlu, aniž bychom z toho důvodu museli zavírat soudy, jak by si odpůrci ICC tolik přáli.

Poznámky pod čarou

  1. The Prosecutor received members of the Athens Bar Association
  2. Lawyers sue Blair over war
  3. Například U.S. Use of Clusters in Baghdad Condemned, Human Rights Watch Press release, New York, April 16, 2003 nebo Amnesty International – Act now – Voice your opposition to indiscriminate weapons in Iraq.
blog comments powered by Disqus
Autor
Ľubomír Majerčík
Rubrika
Články
Témata
,
Publikováno
27. 10. 2003