Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Vyhlašujeme výsledky naší soutěže na téma VOLBY A POLITICKÝ MARKETING

Časopis Global Politics ve spolupráci s PMG-CEE a pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vyhlásil na podzim soutěž o nejlepší studentský odborný text na téma: „Volby a politický marketing“. Jednalo se o již druhou naši soutěž s cílem podpořit nadějné budoucí experty z řad studentů mladých výzkumníků. Do soutěže se zapojili především studenti brněnské Masarykovy univerzity a příspěvků se nesešlo takové množství jako v předešlé soutěži, tématicky zaměřené na mezinárodní bezpečnost, avšak tento fakt nijak nesnížil kvalitu výherních prací.

Všem zúčastněným tedy chceme poděkovat, že se naší soutěže zúčastnili a vítězům gratulujeme!

Práce byly bedlivě posouzeny z několika hledisek – obsahová a metodologická správnost, shromáždění relevantních pramenů a literatury, formální požadavky kladené na odborný text, jazyková úroveň a především originalita a přínos dané práce. Na základě těchto kritérií byly kolektivně vybrány tři práce, jejichž autoři získávají finanční odměny na nákup odborné literatury v následujícím složení: 1. místo 2000 Kč, 2. místo 1500 Kč a 3. místo 1000 Kč. Jedná se o tyto:

1. místo – Ivan Jarabinský s prací „Fidži: Neúspěšný případ volebního inženýrství, ve které autor zkoumá reálný dopad volební reformy na volby do Sněmovny reprezentantů na Fidži z roku 1997, respektive zda reforma splňuje účel, ke kterému byla navržena. Z analýzy pak vyplývá, že se jedná o silně problematickou reformu volebního systému, jejíž přijetí nemělo požadovaný efekt.

2. místo – David Kopecký s textem „Možnosti a limity reformy volebního systému do PS PČR z roku 2008, ve kterém jsou představeny tři hlavní zvažované varianty reformy z roku 2008 a analyzovány jejich možné účinky na český stranický systém. V rámci práce pak autor na základě vlastních výpočtů prezentuje volební model pro každou z variant, který pracuje s daty z posledních voleb do PS PČR. Dané výsledky jsou poté diskutovány ve světle předložených teoretických východisek.

3. místo – Jan Hejtmánek s prací „Aspekty úspěšného brandu – případová studie TOP 09 v letech 2009–2011, která se zaměřuje na posouzení úspěšnosti brandu politické strany TOP 09 a dle předloženého teoretického rámce shledává, že si TOP 09 v období od svého vzniku v roce 2009 do prosince 2011 poradila velmi dobře se všemi aspekty a výzvami budování nové politické značky.

Vítězům ještě jednou gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast!

blog comments powered by Disqus
Autor
Roman Pačka a Miroslava Pavlikova
Rubrika
Články
Témata
Publikováno
12. 2. 2013