Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

GP Briefing: Koho budou bolet na Rusko uvalené sankce?

Ruská federace na doposud poslední vlnu sankcí zareagovala protiútokem. Uzavření hranic pro import potravin – kremelský strategický tah v rámci tit-for-tat, může vzhledem k velikosti ruského trhu představovat zásadní dopad pro celosvětovou ekonomiku.Veřejné mínění ruských občanů je značně zmanipulováno domácími médii, která podléhají vlivu vlády. Potravinové embargo Rusové vnímají jako příležitost pro místní zemědělce, kteří jsou údajně schopni vyprodukovat základní potraviny s vyšší kvalitou, než země, které stojí za uvalením ekonomických sankcí. Státní propaganda rovněž sice obyvatelstvo připravuje na možné strádání, ale veškeré oběti, které Rusové budou nuceni podstoupit, překonají s hrdinským odvoláním na „vyšší zájem“, stejně jako za druhé světové války.

Asociace s nedostatkem potravin za dob SSSR v této konotaci připouštěny nejsou. I přesto lidé nezastávají v podpoře kroků Putinova režimu zcela jednotný postoj. Dle Guardianu jsou obavy ze strany obyvatel na místě. Rusko doposud dováželo více jak 40% veškerých potravin, na tento výpadek tedy místní produkce není schopná dostatečně flexibilně reagovat. Toto se již velice rychle projevilo zvýšením cen, které mají vliv primárně na chování spotřebitelů a sekundárně na vzrůst inflace.

Zákaz dovozu potravin do Ruska se netýká producentů pouze z Evropy a USA, ale také z Austrálie a Kanady. Embargo sice nezpůsobí destrukci ekonomiky těchto států, ale u zemí orientovaných na export může dojít ke zpomalení ekonomického růstu. Typickým případem je Polsko, v němž lze nalézt kořeny kampaně na sociálních sítích (odstartované fotografií polského novináře Grzegorza Nawackieho) podporující konzumaci polských jablek. Jednoduchý hashtag #jedzjabłka a celá internetová kampaň proti ruskému zákazu dovozu si získala podporu i vrcholných politiků a státních reprezentantů, např. kanadského velvyslance při NATO. Ačkoliv vývoz polského ovoce a zeleniny do Ruska nebyl natolik významný, výjimku tvořila produkce jablek, jež byla až doposud z 70% orientována právě na ruský trh.

Jak poznamenává Guardian, vážné ekonomické problémy zaznamenává nejchudší země Evropy, Moldavsko, které je na vývozu zemědělských plodin existenčně závislé. Ruský podíl na moldavském exportu za rok 2013 tvořil 43% zemědělské produkce. Na druhou stranu se rovněž diskutuje o aktérech, kteří mohou ze sankcí nejvíce těžit. Ekonomický konzultant Lukáš Kovanda zmiňuje Švýcarsko, které bude tiše bohatnout, zatímco ostatní evropské státy uplatňují politiku sankcí.

Důsledky pro světovou ekonomiku

Bývalý kongresman Ron Paul upozorňuje na riziko devalvace dolaru vlivem aktuálního chování USA vůči Rusku. Rusové totiž v dolarech se svými obchodními partnery neobchodují. Uvalení ekonomických sankcí by mohlo dále zapříčinit silnější kooperaci Ruska s Brazílií, Indií, JAR a Čínou, jejichž populace v součtu dosahuje 40% obyvatel Země. Ekonomické vztahy a orientace na mezinárodní obchod všemi světovými směry, vyjma USA a EU, mohou mít ve svém důsledku destruktivní potenciál jak na ekonomiku, tak i bankovní sektor západních zemí. Výše uvedení potencionální partneři totiž dostatečně substituují veškeré nerostné suroviny i průmyslovou a potravinářskou produkci, kterou doposud Rusku nabízely USA a evropské země.

Dle ruského internetového serveru Pravda.ru jistý potenciál pro průnik na ruský trh zaznamenává také Turecko, Argentina a Egypt. S Tureckem se aktuálně na multilaterální úrovni hovoří i o možnosti zřízení zóny volného obchodu v rámci Euroasijského ekonomického svazu.

Putinův bojkot importu potravin lze chápat také jako další krok k postupné izolaci země, která nemá zájem nadále předstírat, že se snaží být součástí svobodného světa. Jednání Kremlu navíc přímo ovlivňuje ekonomiky v ostatních zemích. Nadbytek potravin a nedostatečná poptávka snižuje ceny na trhu. Tento vývoj tedy v krátkodobém horizontu může vést k deflaci evropské ekonomiky.

Otázkou však zůstává, zda po zrušení ruského potravinového embarga naleznou původní obchodní společnosti cestu na ruský trh, či se budou potýkat s problémy sílící konkurence z Latinské Ameriky a především Číny.

blog comments powered by Disqus
Autor
Veronika Čechová
Rubrika
GP Briefing
Témata
, , , , , ,
Publikováno
20. 8. 2014