Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Zaměřeno na EU

Drazí čtenáři,

S příchodem nového roku Vám projekt Zaměřeno na EU pod hlavičkou Studentské sekce IIPS MU přináší další sérii článků, tentokráte zaměřenou na předsednictví Rady EU v rukou jejich malých členských států. Předsednictví menší země s sebou totiž přináší značná specifika a do značné míry představuje výzvu jak pro daný členský stát, tak i pro samotnou Unii. V sérii tří článků Vám autoři představí rozdílné pohledy na tento jev a pokusí se odpovědět na otázku, zda tato významná půlroční funkce představuje pro malou zemi šanci, jak se zviditelnit.

prvním textu Pavlíny Janebové se blíže zamyslíme nad pojmem „malý stát“, pokusíme se podívat na institut předsednictví očima teorie mezinárodních vztahů a v neposlední řadě si představíme důležitost neformálních vazeb jakožto elementu hrajícího vliv na úspěšnost předsednictví.

druhé eseji autorky Lenky Kováčové se blíže seznámíme se samotným institutem předsednictví, dozvíme se něco o jeho historickém vývoji a představíme si některé teoretické koncepty spojené s předsednictvím malých států, velký důraz bude rovněž kladen na změnu institutu spojenou s poslední revizí primárního práva.

Třetí práce Johany Galuškové akcentuje praktičtější rovinu průběhu samotného předsednictví, představí nám možnosti a povinnosti státu během předsednictví a rovněž rozebere specifické problémy, kterým musí malé státy během půl roku „v čele EU“ čelit.

Přeji Vám příjemné a inspirativní čtení. V případě, že Vás náš projekt zaujal, neváhejte se do něj také zapojit. Stále hledáme nové autory a oceníme jakýkoliv dobrý článek, esej, úvahu zabývající se problémy dotýkající se EU. V případě zájmů navštivte naši internetovou stránku www.zamerenonaeu.webnode.cz nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu zamerenonaeu@gmail.com.

Za členy projektu Zaměřeno na EU,

Marek Hrdina

blog comments powered by Disqus
Autor
Marek Hrdina
Rubrika
Polemiky, Redakce
Témata
,
Publikováno
5. 2. 2012