Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Understanding International Conflict

Profesor Joseph Nye patří mezi přední světové odborníky na mezinárodní vztahy, především v bezpečnostní oblasti. Je autorem mnoha publikací z oboru a zároveň stačil získat mnoho praktických zkušeností z působení v různých amerických administrativách. Působil například jako bezpečnostní poradce na ministerstvu obrany. Své mnohaleté teoretické i praktické zkušenosti s bezpečnostní politikou se Nye pokusil shrnout v knize „Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History“.

 

Jak již sám název knihy napovídá, jedná se o dílo, které má sloužit především jako úvod do problematiky mezinárodního konfliktu. Současně však může být při prvním kontaktu s disciplínou mezinárodních vztahů také úvodem do oboru samotného. Nye se zběžně zaobírá rozdíly mezi realismem a idealismem nebo věnuje celou kapitolu fenoménu rovnováhy moci, který je pro mezinárodní vztahy pojmem zcela zásadním.

Vydání z roku 2003, které nakladatelství Longman knihu zařadilo do své edice „Klasiky“, je v pořadí již čtvrtým vydáním. Od roku 1993, kdy byla publikace vydána poprvé, se toho hodně změnilo, proto byla kniha postupně doplňována a rozšiřována o nové kapitoly, čímž se na časové ose dokázala posunout až za útok na Spojené státy v září 2001.

Největší devizou knihy je obratné propojení teorie a historie. Nye ve svém díle podává obraz vývoje světa od začátku devatenáctého století po dnešek, viděný skrze pojmy, jako je rovnováha moci či struktura systému. Máme tak možnost sledovat analýzu obou světových konfliktů, studené války i určitou snahu o přepověď věcí příštích. Právě na současné a budoucí problémy je kniha z velké části zaměřena, když jim věnuje téměř polovinu kapitol, ve kterých se zabývá fenomény globalizace či informační revoluce.

Při analýze jednotlivých událostí sleduje Nye v duchu Waltzovy systémové analýzy tři úrovně jednotek – mezinárodní, státní a rovinu jednotlivců. Osobně považuji tento způsob analýzy za velmi přínosný, neboť je zde akcentován i často opomíjený vliv státníků na události v mezinárodním prostředí.

Publikace „Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History“ je přesně tím, co je obsaženo v jejím názvu. Úvodem do problematiky mezinárodního konfliktu, která je napsána lehkým perem, je velmi čtivá, přitom však nepostrádá schopnost poměrně přesné analýzy mezinárodního systému v průběhu dvou staletí. Mohlo by se zdát, že čtenářům, kteří se o problematiku blíže zajímají, nemá tato kniha co nabídnout, neboť si zřejmě skutečně neklade za cíl více, než být úvodem. Kniha však tento úkol zpracovává natolik dobře, že je kvalitní rekapitulací i pro ty, kdo se na poli konfliktu již orientují. Nelze ji proto než doporučit každému, kdo se o danou problematiku, potažmo o celý obor mezinárodních vztahů zajímá.

Nye, J.: Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History, New York 2003, Longman.

Poznámky pod čarou

blog comments powered by Disqus
Autor
Martin Hrabálek
Rubrika
Recenze
Témata
,
Publikováno
11. 3. 2003