Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Redakce

Webový časopis Global Politics vznikl v roce 2001 a patří mezi vůbec první česká internetová periodika věnující se mezinárodním vztahům a evropským studiím. Cílem projektu je nabídnout čtenářům odborně podložené pohledy na dění v politologii, mezinárodních vztazích, v Evropské unii a politice obecně. GP se zajímá také o politiku z pohledu kulturních událostí a uměleckých počinů všeho druhu. Časopis je studentským projektem a snaží se oslovit především studenty dotčených oborů a podpořit jejich širší zájem o politiku.

GP nabízí možnost publikovat články, polemiky i recenze a snaží se aktivně podílet na probíhajících odborných diskusích.

Časopis byl založen skupinou studentů Fakulty sociálních studií a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kteří chtěli výrazněji podpořit rozvoj v České republice zatím nepříliš rozšířeného oboru mezinárodní vztahy. V lednu roku 2003 časopis přešel pod patronát výrazného českého think-tanku Mezinárodní politologický ústav (International Institute of Political Science, IIPS) a začal více spolupracovat s jeho Studentskou sekcí (SS IIPS). V lednu 2006 GP začalo vycházet s novou grafikou, novým technickým řešením webových stránek a výrazně obměněnou redakcí, která navázala na práci dřívějších redaktorů. K podobné generační a grafické změně došlo i v červnu 2012.

Od roku 2014 publikuje časopis též na blogu na serveru ihned.cz

Kontakt
e-mail redakce@globalpolitics.cz
twitter globalpoliticshq
Časopis Global Politics vydává občanské sdružení SOCIETAS 2001, Brno. IČO: 26586754.

Vedení redakce

Jitka Kuncová

Jitka Kuncová je studentkou magisterského programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost. Během svého studia absolvovala stáž na velvyslanectví ČR v Tallinnu a nyní působí také v Europe Direct Brno. Zaměřuje se na témata z oblasti energetiky a EU.

Petra Kozová

Petra Kozová je studentkou magisterského programu Bezpečnostních a strategických studií na MU. Zajímá se o kybernetickou bezpečnost, etnické konflikty, lidskoprávní záležitosti a zbrojní politiku. Během svého studia spolupracuje i s Amnesty International.

Michal Mazák

Michal Mazák je studentem magisterského programu Evropská studia na Masarykově univerzitě. Absolvoval několik stáží v Bratislavě v rámci mezinárodních konferenci GLOBSEC a TATRASUMMIT a momentálně působí v Centru pro studium demokracie a kultury v Brně. Zaměřuje se na analýzu legislativy EU a zkoumání euroskepticismu.

Čestní redaktoři

Richard Turcsanyi

Richard Turcsányi je doktorský student mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě a analytik Institutu pro dobře spravovanou společnost (SGI) v Bratislavě. Absolvoval studijní pobyt na University of Malta a několik pracovních stáží v Indii a Číně. Odborně se zaměřuje na politickou ekonomii, teorie mezinárodních vztahů a oblast východní Asie.

Lukáš Hoder

Lukáš Hoder vystudoval právo a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě a Georgetown University. Je členem Centra pro lidská práva a demokratizaci v Brně. Působil jako právník na Úřadu vlády ČR. Je autorem monografie Transatlantické vztahy v době krize (MUNIPress, 2009) a publikuje na témata spojená s mezinárodním právem, zahraniční politikou a lidskými právy.

Roman Pačka

Roman Pačka vystudoval magisterský program Bezpečnostních a strategických studií na MU. V současnosti pracuje na Národním bezpečnostním úřadě České republiky v rámci Národního centra kybernetické bezpečnosti.

Aleš Karmazin

Aleš Karmazin nyní dokončuje magisterské studium mezinárodních vztahů na Katedře mezinárodní politiky v Aberystwyth University. Odborně se zaměřuje na teoretické přístupy ke studiu politiky, postavení státu jako aktéra mezinárodních vztahů a možnosti transformace státnosti a státní suverenity. Regionálně se zabývá východní Asií a především Čínskou domácí i zahraniční politikou. Pracoval též jako výzkumný asistent na Ústavu mezinárodních vztahů.

Jakub Drmola

Jakub Drmola v současnosti působí jako interní doktorand na Oddělení bezpečnostních a strategických studií na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na výzkum kybernetických hrozeb, asymetrických konfliktů, dopadu moderních technologií na bezpečnost a na aplikaci systémové dynamiky.

Spolupracovníci

Viktória Babicová, Markéta Bartoníčková, Jiří Baroš, Tomáš Blažek, Gabriela Braunerová, Michael Brtnický, Jan Daniel, Martina Dočkalová, Marek Dráb, Ondrej Gažovič, Martin Hrabálek, Anna Huláková, Jozef Janovský, Dalibor Jenne, Zdeněk Jirsa, Alžběta Karolyiová, Petra Kellerová, Jana Kovačovská Ondřej Lamcha, Jan Lasák, Lubomír Majerčík, Lukáš Martinák, Stanislav Maselnik, David Minařík, Ondřej Mocek, Karel Musílek, František Novotný, Petr Ocelík, Jiří Písecký, Ondřej Plevák, Tomáš Profant, Lenka Procházková, Libor Rosenzweig, Lenka Shynkarova, Zbyněk Smetana, Peter Števkov, Jana Urbanovská, Tereza Vahančíková, Martin Vlnas, Jaromír Vojtaj, Petr Zelinka.

Jazyková úprava

Růžena Machálková

Jiří Vlček

Marketing a PR

Petra Kozová

Design

Braňo Šandala