Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

GP Briefing: Summit NATO v Chicagu – co dál s Afghánistánem i s Aliancií

Ve dnech 20. a 21. května 2012 se v Chicagu uskutečnil 25. summit Severoatlantické aliance za účasti představitelů členských států a vybraných přizvaných partnerů. Od setkání se nečekala zásadní rozhodnutí ve stylu předchozích summitů v Bukurešti či Lisabonu a hlavní agendou se tak stal postupný odchod z Afghánistánu a otázka, co bude se zemí po odchodu jednotek Aliance, otázka škrtů ve výdajích a sdílení obranných kapacit jednotlivých členských států („smart defence“), dalšího rozvoje protiraketové obrany a vztahy NATO s partnerskými státy (shrnutí summitu v tiskové zprávě NATO a v obsáhlém komentáři Heritage Foundation). Někteří komentátoři tak dávají summit v Chicago do souvislosti s nutností další proměny hlavního směřování Aliance v kontextu hospodářské krize, jiní naopak mluví o promarněné šanci věnovat se závažnějším problémům.

První názor reprezentuje například komentář Petra Zlatohlávka, který rekapituluje českou (či obecně středoevropskou) vizi návratu Aliance zpět k obraně teritoria členských států na úkor finančně náročných operací „out of area“. David Brunnstrom a Adrian Croft ale připomínají, že tento názor rozhodně i přes omezování ekonomických výdajů není sdílený všemi členy NATO a neexistuje ani shoda na tom, jakých misí by se vlastně Aliance měla mimo Evropu účasnit. Autoři tak mluví o další krizi identity organizace v post-studenoválečném období.

Nicholas Burns v této souvislosti volá po silnějším americkém angažmá v Alianci a jejím silnějším vedení, které by znovu upevnilo vazbu mezi Spojenými státy a Evropou, jakožto pilíř bezpečnosti v oblasti. Stejný názor má i Leslie Gelb, který připomíná, že i přes větší důraz Spojených států na Asii a oblast Pacifiku, zůstává NATO stále zásadní pro bezpečnost všech jeho členů. Organizaci ovšem podle něj výrazně oslabuje nerovnoměrné sdílení nákladů na společnou obranu. Kurt Volker se poté domnívá, že Severoatlantickou alianci a její důvěryhodnost oslabují především nedostatečné vojenské kapacity, do kterých Evropa nechce investovat. Volá proto po určitém obrození organizace, které ovšem musí vycházet z vůle jednotlivých států napravit své vnitřní problémy. S tím souhlasí i Patrick Keller a Gary Schmitt, kteří vidí skutečný problém NATO v nedostatečné politické vůli k naplňování svých závazků. Jako zlatá nit se poté všemi komentáři vine otázka výdajů na obranu v době ekonomické krize a rozsáhlých škrtů, což v širším kontextu ekonomické situace zdůrazňuje i Frederick Kempke. Ten vidí jako největší hrozbu pro NATO a jeho soudržnost v současnosti právě stav evropských ekonomik a koneckonců i ekonomiky americké.

Zásadním konkrétním tématem summitu bylo ovšem angažmá Aliance v Afghánistánu. Komentář týdeníku The Economist se domnívá, že kompletně zastínilo všechny ostatní debatované otázky a ukazuje, jak se od minulého setkání NATO proměnilo vnímání tohoto konfliktu – od diskuze o propojení rozvoje, dobrého vládnutí a bezpečnosti k prosté snaze co nejrychleji předat moc místním orgánům. Jednání o Afghánistánu poté detailně shrnují komentáře Foreign Policy z jednotlivých dnů (první, druhý). Kenneth Roth poté ve svém komentáři upozorňuje na to, že přes rozsáhlou diskuzi stále není jasné, jak chce vlastně Aliance udržet bezpečnost a stabilitu Afghánistánu po odchodu většiny svých vojáků.

Mnoho důležitých otázek ovšem zůstalo stranou summitu. Jak připomíná Josh Rogin nebyly tentokrát vůbec diskutovány otázky spojené s přijímáním nových členů, Kurt Volker (tentokrát v Deutsche Welle) a Washington Post poté kritizují NATO za to, že se vůbec nevěnuje situaci na Blízkém východě, především v Sýrii. The Economist upozorňuje také na opětovné zhoršování vztahů Aliance s Ruskem, jež se tentokrát summitu vůbec nezúčastnilo. Stephen Walt poté velmi břitce přirovnává summit v Chicagu svou relevancí ke sjezdu fanoušků Star Treku a tvrdí, že na pořadu jednání byla pouze témata, která se řeší dlouhodobě a v nichž stejně k zásadnímu posunu nedošlo. 

Nová rubrika časopisu Global Politics GP Briefing vám každý týden přináší souhrn nejdůležitějších názorů, které potřebujete vědět, vždy na jedno aktuální téma.

blog comments powered by Disqus
Autor
Jan Daniel
Rubrika
GP Briefing, Redakce
Témata
, ,
Publikováno
28. 5. 2012