Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Zaměřeno na EU

Drazí čtenáři,

Přestože léto nám již rázně zaklepalo na dveře a ruch v institucích EU pomalu ale jistě ustává, problémy, které naše evropské společenství trápí, přes léto (bohužel) nezmizí. Současná Evropská unie se potýká s několika velmi vážnými výzvami a proto se i tým Zaměřeno na EU rozhodl tuto publikační sérii věnovat aktuálnímu dění v EU.

První z textů, jehož autorkou je Slavomíra Urbanová, představuje současnou krizi eurozóny, přičemž se zamýšlí zejména na tím, zda je tato krize pouhým cyklickým jevem, který více méně trápí všechny tržní ekonomiky, či zda jsou problémy států platící eurem způsobeny samotnou strukturou uskupení a mají tudíž daleko větší hloubku.

Druhý příspěvek Marka Hrdiny se věnuje problémům tzv. Schengenského prostoru. Autor v první části svého textu stručně shrnuje komplikovaný vývoj této zóny volného pohybu osob, ve druhé části pak představuje současné výzvy spojené s aktuální hrozbou migračních vln z destabilizované severní Afriky.

Poslední text představuje esej Markéty Bartoníčkové, která se zaměřila na vývoj a současnou podobu obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Čínou. Jak autorka ve své práci uvádí, vztahy Evropy a Číny patří k nejdůležitějším aspektům zahraniční politiky EU a ačkoliv se nyní nenachází v období krize, zůstávají významnou položkou, které je třeba věnovat patřičnou pozornost.

Přeji Vám příjemné a inspirativní čtení. V případě, že Vás náš projekt zaujal, neváhejte se do něj také zapojit. Stále hledáme nové autory a oceníme jakýkoliv dobrý článek, esej, úvahu zabývající se problémy dotýkající se EU. V případě zájmů navštivte naši internetovou stránku www.zamerenonaeu.webnode.cz nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu zamerenonaeu@gmail.com.

Za členy projektu Zaměřeno na EU,

Marek Hrdina

blog comments powered by Disqus
Autor
Marek Hrdina
Rubrika
Redakce
Témata
,
Publikováno
18. 6. 2011