Politics & International Affairs magazine

Global Politics

Politics & International Affairs magazine

Section: Articles

Jakub Drmola

Analýza konfliktu v Jižním Súdánu

Článek se zabývá dlouhodobým konfliktem o suverenitu nad územím dnešního Jižního Súdánu, rozebírá jeho kořeny, průběh, jednotlivé milníky, aktéry a v neposlední řadě transformace, které proměňovaly jeho charakter. Těmi bylo zejména postupné nabytí nezávislosti, rostoucí význam ropy, posunující se těžiště mezi vnitřním a mezistátním konfliktem a měnící se role etnických a náboženských identit. Úvod Oblast dnešního Jižního […] read more

25th March 2014, section Articles

Roman Pačka

Call for papers: Cyber Security and conference CyberCon Brno 2014

The web journal Global Politics, in cooperation with the security issues website Sekuritaci.cz, both under the patronage of the Faculty of Social Studies of Masaryk University in Brno, are set to publish a collective peer-reviewed monograph on the topic: „Cyber Security“ and to organize the first edition of a conference called „CyberCon Brno 2014“ Please send […] read more

5th February 2014, section Articles

Vazanova Pavlina

Prezidentské volby ve Francii 2012 – srovnání zahraničních politik N. Sarkozyho a F. Hollandea

Tato práce se zabývá prezidentskými volbami, které proběhly ve Francii v roce 2012. Zúčastnilo se jich 9 kandidátů, řeč však bude pouze o dvou, kteří se dostali do druhého kola: Nicolasi Sarkozym a Françoise Hollandovi. Zahraniční politika je velmi rozsáhlý pojem, proto jsem ji rozdělila do pěti „okruhů“. Prvním z nich jsou lidská práva. Toto téma, které je ve světě […] read more

10th November 2013, section Articles

Jakub Kufcak

Základní parametry, význam a hlavní sektory spolupráce německo-ruského obchodu

Předkládaná studie zpracovává téma německo-ruského zahraničního obchodu od roku 1990 až do současnosti. Práce se nicméně více zaměřuje na aktuálnější vývoj zejména po roce 2000 a analyzuje základní parametry vzájemného obchodu s cílem nastínit obecný kontext nutný pro pochopení problematiky, např. základní makroekonomická data nebo podíly vzájemného obchodu z pohledu celkového zahraničního obchodu. Tento pohled je prohlouben hodnocením významu […] read more

23rd October 2013, section Articles

Pavel Farkac

Teoretické perspektivy indicko-pákistánského jaderného soupeření

Případová studie mapuje vývoj indicko-pákistánských vztahů na pozadí jejich jaderného soupeření. V otázce jaderné bezpečnosti se region jižní Asie v posledních patnácti letech stal klíčovou oblastí, která sociálním vědcům dává výjimečnou příležitost v praxi ověřovat platnost konkrétních teoretických konceptů. Právě široké skladbě teoretických přístupů je věnována nejrozsáhlejší část textu, která si zároveň klade za cíl na základě dílčích […] read more

1st July 2013, section Articles

Tomas Kolar

EU – Ukraine relations since the Orange revolution

The Orange Revolution in Ukraine in 2004 was one of the most significant „colour revolutions“ which has taken place in the Post-Soviet space so far. The end of undemocratic rule, represtented by the previous ten years rule of Leonid Kuchma, came with the new President, Victor Yuschenko. However, in terms of the EU- Ukraine relations, the […] read more

4th May 2013, section Articles

Tamara Cakic

Connection between the anti-sweatshop movement and development theories

Sweatshops represent a serious challenge and a shameful characteristic of nowadays' global economic system and international community. Sweatshops are production factories that employ local labour for a low wage that does not satisfy basic standard of living and in which sanitation and labour standards, as well as fundamental human rights are seriously infringed. In response […] read more

10th April 2013, section Articles

Kristýna Foukalová

Female Child Soldiers

Both children and women belong among social groups that should receive particular protection and attention also, perhaps especially, in times of war or armed conflicts in general. This is an undisputed issue about which there prevails common consensus even in the international area, demonstrated for example by the four Geneva Conventions concluded after the Second […] read more

9th March 2013, section Articles

Nikola Schmidt

The Flaws of Transitional Justice in Afghanistan

Before the 9/11 events, Afghanistan was virtually unknown to the public. A country in the middle of nowhere, close to the Himalayas, someone more informed would have said say in the Hindu Kush Mountains. The country was known only as a geographically strategic area for the world superpowers, but deeper knowledge about its society was scarce. […] read more

3rd February 2013, section Articles

Tomáš Váňa

Why has post-war reconstruction in Afghanistan not succeeded?

In this paper it is demonstrated that the reconstruction of Afghanistan has failed. The author illustrates this point by a number of examples and argues that the cause of this failure can be identified as framing that applies prefabricated and universal recipes to particular cases and situations. It is argued that not reflecting particular needs […] read more

11th December 2012, section Articles