Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Články

Vít Dočkal

Vybrané problémy ze studia přeshraničních struktur v EU

Příhraniční regiony a přeshraniční spolupráce jsou fenomény, které nabízí řešení v otázce spojení dvou zásadních východisek současné Evropské unie. Jedná se o „axiomy“ nadnárodní Evropská unie a tzv. Evropa regionů. čtěte více

6. 5. 2004, rubrika Články

Martin Hrabálek

Kam kráčí FTAA?

Dokončení rozhovorů o vytvoření Oblasti volného obchodu Amerik (Free Trade Area of Americas – FTAA) bylo naplánováno na rok 2005. Rok před dokončením však nic nenasvědčuje tomu, že by se vyjednávání posunula do závěrečné fáze. čtěte více

5. 5. 2004, rubrika Články

Alžběta Jařinová

Krize v Iráku – proč není EU schopna jednotně jednat?

Reakce Unie v průběhu a po válce v Iráku může pro mnohé znamenat stejný případ neschopnosti, který Evropu trápil již dříve, když se snažila ukázat sjednocený postoj během zásadnějších světových krizí. Jak se dá toto chování vysvětlit? čtěte více

5. 5. 2004, rubrika Články

Vlastimil Havlík

Slovenské prezidentské volby 2004

Ve dnech 3. a 17. dubna se uskutečnily na Slovensku historicky druhé přímé volby prezidenta republiky. A skončily nemalým překvapením. V červnu se prezidentského úřadu ujme po Rudolfu Schusterovi opoziční kandidát Ivan Gašparovič, který ve druhém kole porazil bývalého premiéra Vladimíra Mečiara. Neúspěchem naopak skončily volby pro strany vládní koalice, jejichž hlavní kandidát Eduard Kukan nepostoupil do druhého kola. Zároveň s prvním kolem voleb se uskutečnilo referendum o konání předčasných parlamentních voleb, které bylo nakonec kvůli nízké účasti voličů neplatné. čtěte více

5. 5. 2004, rubrika Články

David Müller

Pohled USA na evropskou obranu a návrh Ústavy EU

Proces tvorby evropské ústavy v sobě skrývá nebezpečí pro transatlantické vztahy a americké zájmy především v bezpečnostní oblasti. Ustanovení ústavy přímo ovlivní například Severoatlantickou alianci, obranné vztahy mezi jednotlivými členskými státy EU a díky tomu také tvorbu všech nejdůležitějších rozhodnutí v oblasti transatlantické zahraniční politiky a bezpečnosti. Bushova administrativa by proto měla jasně vyjádřit svůj postoj k otázkám, které se týkají primárních zájmů americké bezpečnosti. Hlavním problém pro Spojené státy představuje oblast bezpečnosti, kterou na evropské… čtěte více

5. 5. 2004, rubrika Články

Martin Hrabálek

Haiti – Američané se po deseti letech vracejí

Po desíti letech se americké ozbrojené síly vracejí zpět na Haiti, kde se v roce 1994 zasloužily o znovunastolení vlády prezidenta Jeana-Bertranda Aristida. Jejich úloha a postavení, stejně tak jako úloha výše jmenovaného politika, jsou však značně odlišné. čtěte více

18. 3. 2004, rubrika Články

David Müller

Velká hra o stíhačky

Už před vstupem České republiky do NATO bylo zřejmé, že obranu vzdušného prostoru země bude nutné zajistit efektivněji než starými ruskými stroji. Vstup do NATO v roce 1999 byl dalším impulsem k tomu, aby se začal hledat způsob nahrazení letky zastaralých stíhaček Mig-21. čtěte více

18. 3. 2004, rubrika Články

Nikola Hynek

Specifika kanadské zahraniční a bezpečnostní politiky

Následující text se zabývá rolí Kanady v Organizaci severoatlantické smlouvy (dále NATO). Problematika je zasazena do kontextu specifické zahraniční politiky Kanady, stejné charakteristiky vykazuje i zkoumaná oblast bezpečnosti a obrany. Téma je pro zvýšení přehlednosti rozděleno do tří částí. Nejdříve je nastíněn historický vývoj role Kanady v NATO, reflektující události důležité pro zaměření práce. Další dvě oblasti byly vybrány pro demonstraci hlavního přínosu Kanady v NATO – první jsou operace prosazování míru pod vedením NATO, druhou pak problematika jaderných zbraní.… čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články

David Minařík

Vztahy členských států NATO k přistupujícím zemím

Současné rozšiřování Severoatlantické aliance je v pořadí již druhým kolem rozšiřování odehrávajícím se po skončení studené války, celkově pak pátým rozšířením v dějinách Aliance. Rozšiřování v prostředí studené války byla podmíněna výhradně vojenskými aspekty s cílem posílit schopnost kolektivní obrany Aliance vůči jasně definovatelnému nepříteli – sovětskému bloku. Rozšiřování Aliance po konci studené války má zcela jiné podněty. čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články

Lucia Klapáčová

Vzostupy a pády rusko-atlantického partnerstva

Rusko je fascinujúca krajina. V priebehu dejín sa vždy odlišovala od ostatných krajín sveta. Na nej stroskotali veľké plány Napoleona i Hitlera. Kontroverzia Ruska však spočíva v tom, že je ťažké byť mu vďačný, pretože po víťazstve neprišla pre tých, ktorých oslobodilo, sloboda, ale nový druh poddanstva. čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články