Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Články

Miroslav Bohdálek

Madelaine Albright: Role USA a OSN

Po svém odchodu z funkce ministryně zahraničí USA se Madeleine Albright poněkud stáhla do ústraní. Věnovala se psaní svých memoárů, které vyšly v USA i v Česku v letošním roce. Madame Secretary však není jediným důvodem, proč Madeleine Albright poutá pozornost. V zářijových číslech magazínů Foreign Policy a Foreign Affairs se objevily její dva články, kterým se bude následující text blíže věnovat. čtěte více

30. 10. 2003, rubrika Články

Nikola Hynek

Brazilská odpověď na katastrofické scénáře

Poprvé v historii země se s příchodem roku 2003 ujal prezidentského úřadu levicový kandidát – Luiz Inacio Lula da Silva, známý jednoduše jako Lula. Zatím nic nenasvědčuje proroctvím o finančním zhroucení země. Přitom během tří měsíců před volbami země zaznamenala slovy prezidentova poradce Luize Dulciho „akt finančního terorismu“ v podobě odlivu finančního kapitálu ve výši 6 miliard dolarů, což opět dokumentovalo vysokou finanční citlivost latinskoamerických zemí na fázi politického cyklu. čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Články

Marek Čejka

Bude izraelská bezpečnostní zeď bezpečná?

Jedním z nejdiskutova­nějších problémů, který bývá po válce v Iráku v souvislosti se vztahy mezi Izraelci a Palestinci zmiňován, je výstavba tzv. „bezpečnostní zdi“, která by od sebe fyzicky oddělila Izrael a Západní břeh. čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Články

Martin Hrabálek

Komu slouží NAFTA?

„Nechceme větší příval přistěhovalců z Mexika,“ prohlásil před časem bývalý prezident Gerald Ford v průběhu jedné z akcí, kde Bill Clinton hájil Severoamerickou zónu volného obchodu (NAFTA). „Pokud by NAFTA padla, nesli byste zodpovědnost za zvýšenou imigraci Mexičanů do Spojených států, kde by se snažili získat pracovní místa, která doposud zastávají Američané.“ čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Články

Vlastimil Havlík

Integrační paradigma – Multi-Level Governance

Druhá polovina 20. století byla na evropském kontinentu provázena dvěma protichůdnými procesy. Na jedné straně dochází k decentralizaci a regionalizaci, kdy vlády čím dál tím více přenášejí pravomoci na nižší územně-správní úroveň. K tomuto procesu dochází nezávisle na evropské integraci, s nástupem Maastrichtské smlouvy získávají regiony možnost rozhodování o evropských záležitostech, jejich podíl na rozhodovacím procesu v EU se institucionalizuje prostřednictvím Výboru regionů. Na druhé straně dochází postupně k přenášení rozhodování z úrovně národních vlád na nadnárodní… čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Články

Vít Dočkal

Reforma strukturálních fondů ve světle nového rozšíření EU

Strukturální politika patří mezi nejožehavější otázky týkajících se EU. Nové rozšíření EU tuto problematiku ještě více dramatizuje. Z logiky současné praxe využívání strukturálních fondů je patrné, že po rozšíření EU plánovaném na rok 2004 by se celá regionální politika EU musela zhroutit. Obrovská škála oblastí, které pokrývají současné cíle Komise v kombinaci s velkým zvětšením rozlohy EU (a to takřka výhradně o regiony, jejichž HDP na obyvatele je nejen pod úrovní EU, ale i pod úrovní, pro kterou jsou země oprávněny čerpat ze strukturálních fondů) by znamenalo vážné ohrožení… čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Je Tony Blair válečný zločinec?

V červenci 2003, téměř přesně v den pětiletého výročí podepsání Římského statutu zřizujícího Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court, ICC) oznámil prokurátor tohoto soudu Luis Moreno-Ocampo, že obdržel návrh na přezkoumání účasti britských jednotek na válce v Iráku. čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Články

Jaroslav Petřík

Mediální kampaň vlády před referendem o vstupu do EU

Ve chvíli vzniku tohoto textu vládní mediální kampaň ke vstupu do Evropské unie vrcholí. Nejedná se tedy o komplexní hodnocení, ale jen několik poznámek k jejímu dosavadnímu průběhu. čtěte více

8. 6. 2003, rubrika Články

Jaroslav Petřík

Vysoká účast ve volbách – vítězství euroskeptiků?

Poslední fází vládní europropagandy bude uzel na evropské vlajce, heslo „nezapomeňte“ a jejím cílem bude přilákat voliče k volebním urnám. Přitom kritérium vysoké účasti v referendu je do značné míry problematické. čtěte více

8. 6. 2003, rubrika Články

David Müller

Americké základny v Evropě

V poslední době se opět objevily úvahy o možnosti přesunutí (či redukci) amerických vojenských základen ze západní Evropy, především z Německa, ve prospěch nových amerických spojenců v NATO, zemí střední a východní Evropy. Americké plány je třeba chápat především jako odraz nové politické reality a měnících se amerických zájmů. Druhou stránkou věci je pravděpodobný dopad přesunu základen na německou ekonomiku v době, kdy prochází stagnací. Spojené státy zde mohou základny poměrně efektivně využít k „potrestání“ Německa za jeho protiamerický postoj při válce v Iráku. čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články