Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Články

Ľubomír Majerčík

Kapitalismus v čínském stylu

Ačkoli věrní straníci mluví o čínském ekonomickém modelu jako o „sociálně tržní ekonomice s čínskými rysy“, daleko výstižnější popis by byl „kombinace státní a soukromé ekonomiky s evropskými rysy.“ Tento popis znamená intervenující vládu v roli výrobce, regulátora a majitele, vzrůstající soukromý sektor podílející se na více než třetině čínské nezemědělské produkce a plejádu smíšených podniků pohybujících se mezi vládní, domácí soukromou a zahraniční účastí. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Michal Nešpor

Král je mrtev – ať žije král!

Nadcházející XVI. sjezd Komunistické strany Číny (KSČ) je událostí, na niž se v očekávání listopadového summitu NATO v Praze nejen v našich médiích poněkud zapomíná. Ač spojitost mezi těmito dvěma konferencemi nemusí být na první pohled zřejmá, do velké míry spolu souvisí. Od obou z nich totiž svět očekává především další posun od klimatu studené války k něčemu, co budou pravděpodobně schopni výstižně pojmenovat až historikové mezinárodních vztahů za několik desítek let. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Ondřej Rojčík

Olympijské hry v Pekingu 2008: lidská práva a mezinárodní vztahy

13. července 2001 zvolil Mezinárodní olympijský výbor v Moskvě na svém 112. zasedání Peking jakožto pořadatelské město letních Olympijských her v roce 2008. Nebylo to rozhodnutí nijak překvapivé, Peking byl již před samotnou volbou považován za hlavního favorita, což ale nic nevypovídá o problematičnosti tohoto výběru. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Martin Hrabálek

Výzvy pro Americkou zónu volného obchodu

V roce 1989 řekl známý ekonom Lester Thurow, že „GATT je mrtvý“. Komunikace mezi státy nebyla schopna posunout jednání o likvidaci obchodních bariér dál a největší obchodní mocnosti, bránící si své domácí trhy, si to vlastně ani nepřály. Přesto si o čtyři roky později na Thurowovo proroctví nikdo nevzpomněl, když byly uruguayským kolem dohody úspěšně dokončeny. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

AIDS jako politický problém současné Afriky

Rozšíření nemoci AIDS nyní představuje obrovský sociální a ekonomický problém rozvojového světa a stejně tak veřejný problém bezprecedentního rozsahu. Subsaharská Afrika je nejvíce zasaženou oblastí světa s třiadvaceti miliony nemocných či zasažených virem HIV. V roce 1998 AIDS způsobil smrt 2,2 milionu lidí, což je desetkrát více obětí než ve válečných konfliktech. Předpokládaná délka života, která v subsaharské Africe za patnáct let postkoloniální éry vzrostla na úctyhodných 59 let, poklesla v devadesátých letech natolik, že na konci dekády se odhadovala její výše na 45 let.… čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Demokratická Evropa nebo Evropa demokracií?

Jens-Peter Bonde je dánským poslancem Evropského parlamentu (EP) od roku 1979 a předsedá frakci EDD (Europe of Democracies and Diversities Group). Zároveň je jedním z hlavních představitelů eurorealismu, což potvrzuje jeho předsednictví parlamentní skupině SOS Democracy Intergroup. Vedle své praktické politické činnosti se zabývá evropskou integrací i teoreticky. Je autorem asi 40 knih na toto téma. Poslední z nich je právě Konvent o budoucnostech Evropy (The Convention – On The Futures of Europe). čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Zdeněk Havlíček

Evropa v dnešním světě

Přestože myšlenky na integraci evropských států se objevují již několik století, první smlouva, která se týkala uhlí a oceli, byla podepsána teprve před 51 lety. Za tu dobu vzrostl počet členských států, ze sektorově zaměřené integrace byl vytvořen široký otevřený prostor zahrnující aktivity ekonomické, obchodní, finanční a sociální. Z formování vnitřního trhu se integrační úsilí poté přesunulo k vytvoření společné zahraniční a bezpečností politiky a ke spolupráci v oblasti justice a vnitra. čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Zdeněk Havlíček

Evropa Evropanům v Evropském konventu?

Evropská unie stojí na prahu 3. tisíciletí a musí čelit několika výzvám: rozšíření o země střední a východní Evropy, reforma vlastních institucí, zjednodušení rozhodovacího procesu, který je pro většinu Evropanů naprosto nepřehledný a zmatečný, a konečně formulace nových politik a cílů ve světle dalšího posunu integrace. Je třeba si uvědomit, že veškeré výše zmíněné problémy jsou velmi úzce propojeny, a proto je nelze řešit odděleně. čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Petr Svačina

Francie: Příprava na ozbrojené konflikty 21. století

Není pochyb o tom, že 11. září významně ovlivnilo vnímání bezpečnostního prostředí ve světě. Bezpečnostní rizika, která se před tímto datem nezdála být příliš pravděpodobná, se najednou dostala do centra pozornosti. Otázkou je, nakolik jsou státy a jejich ozbrojené síly schopny efektivně čelit této výzvě. Probíhající americká kampaň proti terorismu nám na tuto otázku může poskytnout odpověď. Klíčovou roli v tomto novém typu konfliktu mají, vedle technologicky nejvyspělejší armády na světě, i američtí spojenci, jejichž kapacita vyrovnat se novým trendům je omezenější. Součástí… čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Zdeněk Havlíček

Geny v mezinárodních vztazích

Dokážete si představit Světovou obchodní organizaci (WTO), kterak ruší národní zákaz dovozu klonovaných embryí, protože je to překážka svobodnému obchodu? Asi ne. WTO, ani jednotlivé vlády, vědci či etikové nedokáží efektivně regulovat biotechnologii člověka v globálním měřítku. Tu technologii, ve které se skrývají pozitivní, ale i velmi nebezpečné aspekty. Biotechnologie znamená jednak naději vyléčení takových nemocí jako je cystická fibróza nebo Alzheimerova choroba, na druhou stranu před nás staví takové fenomény jako klonování lidí, geneticky upravené děti podle přání (biologických?)… čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články