Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Články

Miloš Kaláb

Rusko-americký vztah vznikl náhodou, ale může dále sílit

Západ by neměl být překvapen ruskou spoluprací ve válce proti terorismu, ale neměl by ji považovat za ruskou slabost. Ruská politika po 11. září a navázání přátelských vztahů se Západem nejsou takovou novinkou, jak by se mohlo někomu na první pohled zdát. Upozornila na to Nicole Jacksonová, odbornice na vojenské záležitosti Ruska a Střední Asie, nyní post-doktorátní členka fakulty Normana Patersona pro mezinárodní vztahy na Carletonské univerzitě v Ottawě. čtěte více

4. 2. 2002, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Poslední vítězství globalizace?

„Éra globalizace je u konce,“ prohlásil John Gray, profesor Evropského myšlení na London School of Economics and Political Science, dva týdny po teroristických útocích na Spojené státy americké. Gray je známý zarytý kritik globalizace, proto bychom mohli jeho myšlenky snadno odbýt. Avšak událostmi minulého roku byla zasažena víra i dlouholetých zastánců globalizace. Ještě před tím, než terorismus, antrax a válka ovládly novinové titulky, se zdálo, že proces globální integrace promění dezintegraci úplně jiné síly. čtěte více

4. 2. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Vztahy EU–Rusko a východní rozšíření: Integrace nebo Izolace?

Východní rozšíření EU jistě nedojde až k Rusku, ale určitě změní vztahy těchto subjektů. Přijetí několika zemí bývalé RVHP změní nejen samotnou Unii, ale i způsob, jak ji Rusko vnímá. Rusko reagovalo vcelku pozitivně na vstup těchto zemí do EU v kontrastu s jeho reakcí na jejich vstup do NATO. Přesto existují v Rusku obavy, že východní rozšíření může způsobit Rusku jisté ekonomické a politické potíže. Největší obava, sdílená i západními zeměmi, tkví v tom, že vznikne opět dělící linie a z Ruska se stane outsider, který nebude moci profitovat z jednotného trhu. Jestliže cílem… čtěte více

4. 2. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Zpráva o stavu Unie 2002

„Náš stát je ve válce, naše ekonomika je v recesi a civilizovaný svět čelí bezprecedentnímu nebezpečí. Přesto naše unie nebyla nikdy silnější.“ čtěte více

4. 2. 2002, rubrika Články

Michal Nešpor

Přinese islám demokracii na Střední Východ?

Islám je dnes vnímán především na základě videozáznamu letadla, narážejícího do Světového obchodního centra. Nejrůznější „odborníci“ v mediích ostře odsuzují anti-muslimský fanatismus a spěšně upozorňují veřejnost, že islám je navzdory činům extrémistů náboženstvím míru a tolerance. Mnozí z nich však jedním dechem varují před „střetem civilizací“, jenž uvrhne moderní, sekularizovaný Západ do války s částí světa, topící se ve věčné nenávisti a zuřivém fundamentalismu. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Martin Hrabálek

Americká supervelmoc?

Immanuel Wallestein již minimálně od roku 1980 tvrdí, že hegemonie Spojených států upadá. Toto tvrzení má být analytické, a ne normativní. Je také velmi kontroverzní a vzbuzuje bouřlivé reakce u subjektů vyskytujících se na obou pólech politického spektra kdekoli ve světě. Pravicově orientovaní autoři vyčítají Wallersteinovi, že jeho tvrzení není pravdivé a prohlašují, že Spojené státy pouze nedávají navenek znát svoji sílu. Jedním dechem dodávají, že takovouto analýzou vytváří defétistický přístup, který sám sebe naplňuje. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Kam směřují transatlantické vztahy?

Transatlantická spolupráce mezi USA a Evropou se v první dekádě tohoto století výrazně změní. Napětí může pramenit z rozdílného ekonomického vývoje vytvářeného jednotlivými vládami nebo také ze snahy některých evropských států soutěžit o globální politické vedení. To se však nemusí stát. Může vzniknout i hlubší atlantická aliance s lépe definovanými zájmy. Mimo možnost předpověditelnosti pak existuje tisíc jiných alternativ ležících někde uprostřed. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Marek Čejka

Konflikt mezi sekulárními a religiózními Izraelci v současnosti

Poněkud ve stínu současných napjatých vztahů mezi izraelskými Židy a Palestinci zůstává ve světových sdělovacích prostředcích jakékoliv jiné vnitropolitické dění v Izraeli. Prakticky úplně bývá v současnosti opomíjen jeden ryze židovský vnitřní problém Izraele – konflikt mezi sekulárními a religiózními Izraelci, přesněji řečeno konflikt mezi sekulární většinou izraelského židovského obyvatelstva na straně jedné a religiózní menšinou (tedy možno říci menšinou ortodoxní a ultraortodoxní) na straně druhé. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Obchod s Čínou?

25. února byl profesor obchodu Li Shaomin zatčen, uvězněn a obviněn ze špionáže pro Taiwan. Nehledě na to, že je americkým občanem, nehledě na to, že ve svých článcích pro časopis China Business Review vyjadřuje optimismus nad čínským investičním ovzduším. Asi byl Li až příliš optimistický. Věřil, že růst čínské ekonomiky vytvoří, jak píše ve svém článku z roku 1999, „systém vlády založený na právu.“ Ale jak se sám později přesvědčil, čínští představitelé mají jiné plány. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Martin Hrabálek

Máme odpustit dluhy rozvojovým zemím?

Odpouštění dluhů se stalo oblíbeným tématem jak pro veřejnost, tak pro některé politiky a celebrity. Ale i přes oblíbenost této myšlenky není odpuštění dluhů pro chudé státy východiskem. Tento akt by pouze uvolnil prostředky pro zkorumpované vlády a k naprosté většině obyvatelstva by se žádné peníze nedostaly. Zde předkládáme několik základních omylů, které se často uvádějí v souvislosti s odpuštěním dluhů. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články