Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Články

Miroslav Bohdálek

Padělaná identita Evropy

V poslední dekádě nabrala evropská integrace závratné tempo – od Maastrichtu přes Nice až po zavedení eura. Jeden jednotící element se však tomuto procesu vyhnul: společná identita, smysl pro sdílenou sounáležitost a evropanství. Eurokraté kráčejí dopředu, vytvářejíce institucionální architekturu Evropy, ale množství volebních rozhodnutí občanů (irské odmítnutí rozšíření EU, dánské zamítnutí eura) reflektují potíže s rychlostí a rozsahem evropské integrace a rozšíření EU. Jestli chtějí evropské politické elity překonat tento nesouhlas, musejí se dostat za hranice obchodní a… čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

David Müller

Africká jednota – budoucnost nebo utopie?

Kwame Nkrumah je mrtev, ale jeho představy o Africe jsou stále živé. Nkrumah, ghanský prezident z přelomu 50. a 60. let, africký socialista, ale především duchovní otec idejí panafrikanismu, byl tím, na jehož myšlenkách stála a stále částečně stojí idea sjednocení Afriky. Jeho heslo pro Afriku znělo: „vždy vpřed, nikdy zpět“. čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

David Müller

Čína – hrozba pro Spojené státy?

Budoucí strategické schopnosti Čínské lidové republiky se budou významně lišit od minulosti – je pravděpodobný jak velký kvantitativní vzestup, tak výrazný kvalitativní zlepšení. čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Strategické dopady teroru v informačním věku

Války a revoluce bývají hybnou silou strategické změny. Zářijové události nás nutí přehodnotit obranné priority, analyzovat možná složení aliancí a koalic proti novým ohrožením a revidovat postupy, jakými se budou vést budoucí války. Musíme při tom brát ohled na to, že válka v globalizovaném světě má hluboký dopad na politické a ekonomické vztahy. Životnost „staré“ geopolitiky a dnes již zastaralé formy mezinárodního násilí ukázaly, že nežijeme jenom v jednom globalizovaném světě, ale v několika globálních geopolitických časových zónách. Na politicích a stratézích teď je, aby… čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

Michal Nešpor

Evropské Rusko?

Ve světle společného summitu Ruska a Evropské unie, konaného na přelomu září a října v Bruselu, je zřejmě konečně třeba přehodnotit dojem, který dlouho vzbuzovala ruská zahraniční politika vůči zemím západní Evropy. Obě strany se shodly, že je nutné otupit některé ostré hrany ve vzájemných vztazích Ruska a EU. Pod dojmem Putinova příslibu větší pružnosti ruské zahraniční politiky v citlivých otázkách rozšiřování EU a NATO souhlasil Vysoký představitel pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU Javier Solana se zintenzivněním summitů a vytvořením komunikačních kanálů,… čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

Martin Hrabálek

Kaspik – region s velkým potenciálem

Aby se svět vyhnul potenciální ropné krizi podobné té, kterou zažil v roce 1973 a poté znovu v roce 1979, je třeba se soustředit na rozvíjení nových nalezišť, díky kterým bude zajištěna diverzita v dodávkách ropy na světové trhy. Je zřejmé, že Organizace zemích vyvážejících ropu (OPEC) bude v následujících dekádách trhu stále dominovat, ale je třeba hledat alternativy, jakými byly například naleziště v Severním moři, k jejichž využívání došlo po prvním ropném šoku. V současnosti je nejdůležitějším světovým regionem s rozsáhlými nalezišti ropy a zemního plynu oblast Kaspiku.… čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

Marek Čejka

Aktuální situace na palestinských územích – Ramalláh a Gaza

Rád bych napsal několik informací o tom, jak vypadá v současnosti situace na Palestinských územích, kam jsem měl možnost se spolu s českými diplomaty podívat. Konkrétně mám na mysli Ramalláh na Západním břehu a pásmo Gazy, kde jsem navštívil její stejnojmenné hlavní město. Naskytla se mi navíc možnost určitého srovnání, neboť jsem na stejných místech byl už v roce 1998 a 1999. čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

Vít Dočkal

Politologická analýza a teorie evropské integrace

Teoretický výzkum evropské integrace je přes značnou důležitost stále zastiňován četnými deskriptivně orientovanými pracemi (obzvláště těmi, které jsou zaměřeny na vybranou „single-issue“ v oblasti evropské policy). Tato skutečnost je vysvětlitelná jednak nejednoznačností pojmu evropské integrace (tedy samotného výzkumného předmětu) a jednak i multiparadigma­tickou podobou sociálních věd, resp. evropských studií. Výzkum obtížně uchopitelného pojmu evropská integrace je tedy navíc konfrontován možnostmi odlišných pohledů zkoumání v rámci jednotlivých paradigmat, resp. metateorií.… čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Přežije evropská demokracie globalizaci?

Demokracie je dnes pod vážným tlakem, a to nejen v Evropě. Tlak soustředěný na zastupitelskou demokracii nabývá takového rozsahu, že nás nutí zamyslet se nad samotným pojetím svobody. Navíc přichází ze dvou stran současně, do pohybu se nenápadně dává plíživé autoritarizovaní společnosti. Tento vnitřní vývoj je posilován tím, čemu se říká globalizace čili činění rozhodnutí na místech, kde neplatí demokratické postupy a instituce. čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

Martin Hrabálek

Slabina supervelmoci

Tak jako první světová válka přinesla nové zbraně a moderní způsob válčení pro dvacáté století, informační věk nyní revolučním způsobem mění válčení pro století dvacáté první. Informační technologie stále více pronikají do zbraňových systémů, obranných struktur i národních ekonomik po celém světě. Kyberprostor se tak stal novým mezinárodním bojištěm. čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články