Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Články

Kristýna Foukalová

Female Child Soldiers

Both children and women belong among social groups that should receive particular protection and attention also, perhaps especially, in times of war or armed conflicts in general. This is an undisputed issue about which there prevails common consensus even in the international area, demonstrated for example by the four Geneva Conventions concluded after the Second […] čtěte více

9. 3. 2013, rubrika Články

Roman Pačka a Miroslava Pavlikova

Soutěž Global Politics

Časopis Global Politics ve spolupráci se Studentskou sekcí IIPS pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně vyhlašují soutěž o nejlepší odborný studentský text na téma: POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Téma „Politiky Evropské unie“ má velmi široký rozsah a dotýká se všemožných oblastí od ekologie, přes přistěhovalectví až třeba po lidská práva. Může se jednat jak o politiky aktuální, […] čtěte více

27. 2. 2013, rubrika Články

Roman Pačka a Miroslava Pavlikova

Vyhlašujeme výsledky naší soutěže na téma VOLBY A POLITICKÝ MARKETING

Časopis Global Politics ve spolupráci s PMG-CEE a pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vyhlásil na podzim soutěž o nejlepší studentský odborný text na téma: „Volby a politický marketing“. Jednalo se o již druhou naši soutěž s cílem podpořit nadějné budoucí experty z řad studentů mladých výzkumníků. Do soutěže se zapojili především studenti brněnské Masarykovy univerzity a příspěvků se […] čtěte více

12. 2. 2013, rubrika Články

Ivan_Jarabinsky

Fidži: Neúspěšný případ volebního inženýrství

Změna volebního systému (VS) na Fidži je jak z hlediska volebního inženýrství, tak z pohledu způsobů řešení problémů v rozdělených společnostech velmi zajímavou praktickou ukázkou přístupu k provádění volebních reforem. Cílem předkládané práce je zjistit, jak naplňuje(ovala) reforma volebního systému pro volby do Sněmovny reprezentantů na Fidži z roku 1997 účel, ke kterému byla přijata. K jeho dosažení je tedy nutné zodpovědět […] čtěte více

12. 2. 2013, rubrika Články

David_Kopecky

Možnosti a limity reformy volebního systému do PS PČR z roku 2008

Tato práce si klade za cíl analyzovat snahu o volební reformu z roku 2008 a její možné účinky na český stranický systém. Nejprve budou prezentovány tři varianty reformy, jež byly ve zmiňovaném roce vybrány vládou ČR k podrobnějšímu rozpracování (ostatní tři návrhy nebudou z hlediska cílů a rozsahu práce zvažovány). Budou představeny možné komplikace, jež se s jednotlivými reformami pojí. Následně […] čtěte více

12. 2. 2013, rubrika Články

Jan_Hejtmanek

Aspekty úspěšného brandu- případová studie TOP 09 v letech 2009–2011

Tématem práce je posouzení úspěšnosti brandu politické strany TOP 09. Politický marketing se v posledních několika desetiletích dostává do popředí nejen v praktické politice, ale i v akademickém výzkumu. Počáteční důraz na problematiku volebních kampaní se postupně vytrácí a odborníci si všímají toho, že strany nevedou kampaň pouze v období před volbami, ale snaží se udržet si loajalitu voličů v dlouhodobém časovém rámci. […] čtěte více

12. 2. 2013, rubrika Články

Nikola Schmidt

The Flaws of Transitional Justice in Afghanistan

Before the 9/11 events, Afghanistan was virtually unknown to the public. A country in the middle of nowhere, close to the Himalayas, someone more informed would have said say in the Hindu Kush Mountains. The country was known only as a geographically strategic area for the world superpowers, but deeper knowledge about its society was scarce. […] čtěte více

3. 2. 2013, rubrika Články

Tomáš Váňa

Why has post-war reconstruction in Afghanistan not succeeded?

In this paper it is demonstrated that the reconstruction of Afghanistan has failed. The author illustrates this point by a number of examples and argues that the cause of this failure can be identified as framing that applies prefabricated and universal recipes to particular cases and situations. It is argued that not reflecting particular needs […] čtěte více

11. 12. 2012, rubrika Články

Petr Manousek

Comparison of Regional Integration in Europe and Latin America

Comparative regional integration studies is an expanding subject. Its broad interdisciplinary nature has made it an eclectic and overstretched field that would gain from more cohesion. This essay therefore lays foundation for a like-with-like comparison of regional integrations that is inclusive and allows for interdisciplinary knowledge. This comparison (specifically focused on Europe and South America) […] čtěte více

8. 10. 2012, rubrika Články

Zdislava Martinková

Jaderná energetika z pohledu energetické bezpečnosti

Otázka využívání jaderné energie je v posledních letech čím dál více ostře diskutovaným a politizovaným tématem a zhodnotit její přínos oproti jejím rizikům je proto naprosto zásadní. Tato práce se právě o takovéto zhodnocení pokouší. Jejím hlavním a poměrně ambiciozním záměrem je pokusit se odpovědět na otázku, zda má jaderná energetika potenciál zvýšit energetickou bezpečnost či nikoli. čtěte více

21. 6. 2012, rubrika Články