Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Články

David Jehlička

Organizovaný zločin a nelegální migrace: případ Snakeheads

Organizovaný zločin a nelegální mezinárodní migrace se v současném globalizovaném světě stává stále významnějším fenomény, která výrazně překračují hranice národních států. Tato práce věnuje tématu čínského organizovaného zločinu, především pak jeho dimenze, která se zabývá pašováním lidí. Nejprve se obecně na teoretické úrovni snaží popsat vztah mezi organizovaným zločinem a pašováním lidí, přičemž poté toto obecné vymezení využívá na případové studii čínských „Snakeheads“. čtěte více

21. 6. 2012, rubrika Články

Andrej Krokoš

Security-related Export Controls of Dual-use Technologies: An International Law Perspective

The term dual-use technologies refers to research and technology with the potential both to yield valuable scientific knowledge and to be used for nefarious purposes with serious consequences for public health or the environment. In this article, author tries to evaluate the trade with these technologies through the framework of inernational law and present the main regimes which are designed to regulate it. čtěte více

19. 6. 2012, rubrika Články

Martin Malinek a Martin Dohnal

Vliv díla Alfreda Thayera Mahana na zahraniční politiku USA na přelomu devatenáctého a dvacátého století

Alfred Thayer Mahan je považován za jednoho z nejvýznamněj­šíchch představitelů rané anglosaské geopolitiky. Jeho díla se setkala se silným ohlasem a měla reálný vliv na zahraniční politiky států, kdy přinejmenším od 90. let 19. století je možné identifikovat jeho vliv i na zahraniční politiku Spojených států amerických. čtěte více

3. 3. 2012, rubrika Články

Peter Ondriaš a Ondřej Ližička

Analýza geopolitického diskurzu Henryho Kissingera a Zbigniewa Brzezinskiho

Práce předkládá kritickou analýzou geopolitických představ Henryho Kissingera a Zbigniewa Brzezinskiho. Oba se jako poradci v otázkách národní bezpečnosti (a Kissinger i jako ministr zahraniční) zásadně podíleli na tvorbě a prosazování zahraniční politiky Spojených států amerických a stále se jedná o významné osobnosti politického universa. Na teoretických základech kritické geopolitiky a pomocí metody diskursivní analýzy se práce snaží odhalit klíčové mocenské koncepty spojené s obhajobou mezinárodního postavení Spojených států amerických. čtěte více

2. 3. 2012, rubrika Články

Jan Daniel a Petra Durkošová

Geopolitické vize střední Evropy – proměny chápání pojmu “střední Evropa“ a jejich důsledky

Práce usiluje o stručné zmapování proměn chápání geopolitického pojmu střední Evropa, přičemž důraz je kladen na období po konci Studené války. Vycházejíc z principů kritické geopolitiky se autoři zaměřují primárně na způsob, jakým byl koncept střední Evropy v jednotlivých obdobích utvářen politickými aktéry a jak byl následně (ne)využíván při realizaci vybraných politik. V této souvislosti je proto pozornost textu upřena zejména na reflexi konceptu střední Evropy v kontextu rozšiřování evropských a severoatlantických struktur. čtěte více

1. 3. 2012, rubrika Články

Katerina Fridrichova a Jana Svobodová

Populární geopolitika: reprezentace geopolitického uvažování v dílech Toma Clancyho

Tento článek vychází z teoretických konceptů populární geopolitiky a využívá jich k analýze a srovnání románu Z rozkazu prezidenta z pera Toma Clancyho a filmu Hon na ponorku, který byl podle jeho románu natočen. Populární geopolitika zkoumá širší souvislosti zobrazování geopolitického myšlení v populárních dílech, jejich dopad na geopolitické vnímání publika i symbolika, která je v nich obsažena. Tom Clancy je ideálním předmětem takového zkoumání, protože jeho díla jsou rozsáhlá, oblíbená u masového publika i politických činitelů a vyjadřují často jasné postoje k politickým,… čtěte více

29. 2. 2012, rubrika Články

Petr Ocelík a Lukáš Hoder

Deset let Global Politics

Jak se můžete dočíst na našich stránkách, webový časopis Global Politics vznikl v roce 2001 a patří mezi vůbec první česká internetová periodika věnující se mezinárodním vztahům a evropským studiím. Deset let je poměrně dlouhá doba. Vícekrát se změnil web, změnilo se logo, změnila se redakce, změnila se témata, o kterých se v časopisu píše, i jednotlivé rubriky. Co však stále zůstalo stejné je cíl Global Politics. Nabídnout studentům sociálních věd a příbuzných oborů možnost publikovat své texty a připravit je na tvrdé recenzní posudky v profesionálních časopisech a na svět,… čtěte více

13. 2. 2012, rubrika Články, Redakce

Josef Koudelka

Regulace imigrace jako filozofický problém

Mají vlády právo uzavírat cizincům své hranice a znemožňovat jim tak svobodu pohybu a pobytu, resp. lze nějak ospravedlnit požadavek imigrantů na vstup do jimi vybrané země? Západní politická věda se snaží empiricky zkoumat potencionální hrozby, které jsou s imigrací spjaty a většinou přitom vychází z představy, že je třeba usilovat o uchování liberálně demokratické podoby společnosti. V této souvislosti je důležité prozkoumat, jak by onen ideální cílový stav měl vlastně vypadat a k čemu by měly státy směřovat. V textu tak budou zmapována různá zdůvodnění, proč má být lidem… čtěte více

30. 11. 2011, rubrika Články

Katrin Kohler

Colonial (Dis-)Continuities in Development Discourse and Practice

Within the framework of this paper I explicate the basic elements of colonial as well as development discourse. Although we can identify an obvious rupture line between colonialism and the era of development, I demonstrate that the colonial heritage structures development discourse in various ways. While there have been some significant changes on the rhetoric level, basic colonial concepts still prevail such as a dichotomic and hierarchical worldview, the evolutionary paradigm with the West as its benchmark, the idea of ‘white’ expertise etc. These often racialised assumptions… čtěte více

9. 7. 2011, rubrika Články

Eric Pfeifer

De-Politicizing the Environment: An Inquiry into the Nature of the Sustainable Development Discourse

The aim of this paper is to establish reasons for the inclusion of certain elements in the sustainable development discourse as well as its exclusionary systems making for the “blind spots”. The question to be answered is: What effects and implications does the order of the sustainable development discourse have on the political sphere? What perspectives open up for tackling environmental issues? Which perspectives fade away or disappear? čtěte více

9. 7. 2011, rubrika Články