Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Články

Andrea Visotchnig

Microfinance and Post-Development: Incompatibility or a question of construction?

Microcredits – and microfinance in general – have recently been hyped as a means to overcome poverty. However, the actual outcomes of this instrument often differ from the intended ones. Moreover, the concept is a highly problematic one when looked at it from a post-development perspective. Some of its shortcomings, though, could be overcome by hybridizing microfinance with the post-development concept of a language of a diverse economy. čtěte více

9. 7. 2011, rubrika Články

Christiane Loper

Critique of the Critique: Post-Development and points of criticism

In the last years as a student of International Development, my naive understanding of helping ‚the others‘ and my idea of the whole development business was completely disillusioned. To be critical about development and about what people mean when they use the term ‚development‘ became natural and unavoidable. Therefore the topic of Post-Development seems somehow to be a summary of my study. Everything deconstructed – but what next? It seems important to me to look deeper at Post Development and its critique. čtěte více

9. 7. 2011, rubrika Články

Alexandra Heis

Infant Inoculation in the Light of a Foucauldian Analysis of Power Knowledge Relations

The reason why I have chosen this particular topic is a personal one: as a young mother, I have decided not to have my baby immunized because I have not been sufficiently convinced of a vaccination importance for diseases which have been, at least in Europe, eliminated for decades. In addition, the pediatrics’ reactions to my choice left me more than stumbled. Not only were they shocked, but more so they began to treat me and my son in an unfriendly manner. čtěte více

9. 7. 2011, rubrika Články

Josefine Bingemer

Can the Zapatist Movement in Chiapas/Mexico be considered a Post Development Movement?

Many aspects of post-development thinking can be found in the Zapatist movement; especially their way of thinking about the economy outside of standard capitalist realms and the emphasis they put on the preservation of their culture. Mixing indigenous beliefs and knowledge with modern achievements (like in the health sector) is what Escobar had in mind when he wrote about hybrid cultures. čtěte více

8. 7. 2011, rubrika Články

Lukáš Martinák

Členské státy Evropské unie a SZBP: hledání společných průsečíků.

Článek je zaměřen na analýzu zahraničních politik členských států Unie, přičemž výslednicí jejich vzájemné koordinace a konfliktního střetávání je společná zahraniční a bezpečností politika Evropské unie. Jednotlivé evropské státy byly více či méně úspěšné při prosazování vlastních národních zahraničněpoli­tických koncepcí do SZBP, jež je de facto jejich kompozitem. V první části článku je analyzována SZBP s ohledem na jednotlivé revize zakládajících smluv. Druhá část se zabývá rozborem zdrojů zahraničních politik členských států EU. Výstupem je zjednodušující kategorizace… čtěte více

23. 5. 2011, rubrika Články

Tomáš Váňa

Smrt války a teorie liberálního míru

Konec Studené války přinesl zásadní proměnu meziná­rodního systému a zároveň znovu vyvolal otázky o existenci nejlepšího systému a legitimity jeho prosazování. Text přináší zamyšlení nad těmito otázkami na pozadí filosoficko-etatistických koncepcí vybraných autorů. Nastoluje otázku o existenci nejlepšího systému, možnosti a způsobu jeho prosazení a legitimity nastolování nejlepšího systému silou. Na příkladech probíhajících konfliktů poukazuje na možná nebezpečí spojená s vybranými pojetími státu a mezinárodního systému. čtěte více

8. 4. 2011, rubrika Články

Jan Daniel a Martina Dočkalová

Řecká těžba ropy a zemního plynu v Egejském moři: mnoho povyku pro nic?

Snad každý zná staré pořekadlo o kupování zajíce v pytli. A právě ve vztahu k egejské ropě snad ani není možné najít lepší přirovnání než právě toto. Už skoro čtyřicet let se Řecko a Turecko vytrvale přetahují o egejský pytel, ve kterém může a nemusí být schovaný tučný ropný zajíc. Spory obou zemí o vymezení kontinentálního šelfu v Egejském moři totiž dosud neumožnily provést důkladný geologický průzkum této oblasti. Je spor Řecka a Turecka o vymezení kontinentálního šelfu zápasem o strategicky důležitou oblast, nebo jde spíše o shakespearovské „mnoho povyku pro nic“? V souboru… čtěte více

8. 3. 2011, rubrika Články

František Novotný

Freedom of Religion Abuses in Malaysia

The essay discusses renouncing of Islam, prohibition of other Islamic teachings and propagation of other religions and proselytizing among Muslims in Malaysia through constitutional and respective state law along with the cases related to such abuse. In the second part author outlines possible circumstances that may have contributed to keeping the freedom of religion in Malaysia on nowadays level. čtěte více

10. 2. 2011, rubrika Články

Jan Daniel

Paralelní moc ve favelách Rio de Janeira

Práce se věnuje fenoménu organizovaného zločinu ve favelách brazilského Rio de Janeira, ve světle konceptu paralelní moci. Autor se nejdříve snaží upozornit na historický kontext vzniku favel a zdroje jejich částečné nezávislosti na státní moci. Dále se text věnuje nástupu skupin organizovaného zločinu obchodujících s drogami, které se od 80. let začínají ve favelách prosazovat jako vládnoucí síla, a současné situaci, kdy je jejich pozice zpochybňována nástupem paramilitárních vigilantistických milic. Poslední třetina práce se snaží popsat některé teoretické přístupy zabývající… čtěte více

31. 1. 2011, rubrika Články

Filip Černoch

Energetická politika EU po Lisabonské smlouvě

Článek hodnotí změny, které se v Energetické politice EU udály v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy. Základním cílem textu je přitom posoudit, do jaké míry došlo s vytvořením zvláštní kapitoly Energetika a začleněním energetiky mezi Sdílené pravomoci k reálnému posunu v komunitarizaci dané oblasti, případně jakým směrem bude vývoj této problematiky směřovat. čtěte více

16. 1. 2011, rubrika Články