Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Články

Michal Madl

Čína a Tchaj-wan: Změna v rovnováze sil?

Po více než půl století čínsko-tchajwanských vztahů se současná situace jeví jako pravděpodobně nejklidnější za celou dobu existence nepřátelství mezi oběma stranami. Po letech poměrně vyhrocených vztahů se přibližuje možnost mírového urovnání více než šedesát let trvajícího nepřátelství. Článek se věnuje proměnám tchajwansko-čínského sporu po konci Studené války. Osvětluje čínský a tchajwanský politický kontext a jeho dopady na vojenské modernizace obou stran. Zvláštní pozornost je věnována měnící se rovnováze sil na obou stranách úžiny, která se začíná převažovat na stranu… čtěte více

23. 3. 2010, rubrika Články

Tomáš Černohous

Izrael a íránský jaderný program

Vztahy Izraele a Íránu se od Íránské islámské revoluce velmi změnily. Od vcelku úzkých vazeb, které mezi sebou obě země během Pahlavího éry udržovaly, se posunuly až k dnešnímu nepřátelství. Po revoluci Írán zpřetrhal diplomatické i obchodní vztahy s Izraelem, jeho vláda odmítla uznat existenci Státu Izrael jakožto samostatného státu a místo toho o něm hovoří jako o režimu nenasytných sionistů, kteří okupují půdu jejich arabských bratrů v Palestině. Díky rozvoji íránské jaderné technologie se propast mezi oběma zeměmi nadále prohlubuje a nabírá podoby téměř existenční nenávisti.… čtěte více

10. 2. 2010, rubrika Články

Klára Obadalová

Završení tranzice v Ghaně

Ghana je v současnosti prezentována jako jeden z mála afrických příkladů úspěšných politických a ekonomických reforem. Ghanský přechod od militaristického personalizovaného režimu k demokracii však není odborníky interpretován jednoznačně. M. Bratton a N. van de Walle tvrdí, že ghanská tranzice vyústila v roce 1992 v hybridní režim, který se s odchodem prezidenta Jerryho Rawlingse v roce 2000 transformoval v demokracii. Oproti tomu S. Lindberg považuje celé období 1992–2000 za tranziční. Tato případová studie se pokusí nastínit průběh demokratizace v Ghaně s ohledem na problém… čtěte více

10. 12. 2009, rubrika Články

Jeff Lightfoot

America’s New Partnership with Central Europe

In his remarks in Bucharest, the US Vice President Biden celebrated the democratic and economic development of Central and Eastern Europe since the fall of Communism twenty years ago. The Vice President stressed that the United States now looks for what it can do with Central and Eastern Europe, rather than what it can do for the countries of the region. This important distinction by the Vice President demonstrates the growing normalization of U.S. relationship with Central Europe and further blurs the once profound divisions of the Continent. čtěte více

3. 11. 2009, rubrika Články

Ondrej Schütz

Konsociačná demokracia v Libanone – aplikácia a limity

Text sa zaoberá aplikáciou modelu konsociačnej demokracie Arenda Lijpharta v Libanone v období fungovania prvej republiky až do vypuknutia občianskej vojny. Práca si kladie za cieľ zistiť, ako sa v Libanone konsociačné mechanizmy aplikovali a aký bol vplyv jednotlivých znakov na vypuknutie vojny. Taktiež v práci skúmame prítomnosť podmienok priaznivých pre konsocializmus a ich rolu v rozložení konsociačnej demokracie. čtěte více

26. 10. 2009, rubrika Články

Petr Maliňák

Sýrie za vlády Baššára al-Assada

Text se věnuje klasifikaci syrského režimu po úmrtí Hafíze al-Assada, dlouholetého vůdce a představitele země, v roce 2000. Primární důraz je kladen na období let 2001 až 2008, které bylo svědkem ustálení režimu po krátké periodě výrazné počáteční dynamiky v letech 2000 až 2001. Následné vítězství mocenské kliky kolem Baššára al-Assada ukončilo tuto přechodnou etapu a režim se opět stabilizoval, což umožnilo jeho následné zkoumání v limitech kategorizace autoritativních režimů podle J. J. Linze. čtěte více

21. 10. 2009, rubrika Články

Tomáš Vlček

The South China Sea and The Threat of Piracy

This article deals with some aspects of one of serious problems in present international relations, which is the regional problem of piracy. This analysis shows the reader key phenomena why is the piracy in the Southeast Asia such a problem for international relations. The targets of this thesis are first to define the position of the threat of piracy among other threats to this region, second to inform the reader about the situation of piracy in the South East Asian region and its connotation for international relations and third to give some review and also proposals of the… čtěte více

18. 6. 2009, rubrika Články

Laura Supjeva

Russian Television under Putin

Since the Vladimir Putin’s accession to the presidency of the Russian Federation in 2000 the state has gone through significant changes and reforms introduced by the new president. The country under Putin’s rule managed the financial crisis of 1998, experienced rapid economic growth and faced power centralization. Particularly, the power rearrangements called for international doubts regarding state of democracy in the federation. One of the democracy threats is Putin’s inter­ference in the realm of free media. Ultimately, the most severe measures realized by Kremlin were undertaken… čtěte více

5. 6. 2009, rubrika Články

Lenka Lakotová

USA a humanitárna intervencia

Autorka sa v texte zaoberá otázkou, ako vojna s terorizmom a zmenené medzinárodné prostredie v období po roku 2001 ovplyvnili postoj Spojených štátov amerických k humanitárnej intervencii. Vychádza pritom zo štyroch téz, ktoré vznikli z názorov rozličných autorov na to, ako sa bude koncept humanitárnej intervencie vyvíjať v ďalšom období a tieto tézy aplikuje na USA. Časovo táto analýza spadá do obdobia počas administratívy Georga W. Busha. čtěte více

25. 5. 2009, rubrika Články

Michal Vit

Německá sociální demokracie na rozcestí

Článek ukazuje současnou vnitřní debatu v německé SPD (Sociálnědemo­kratická strana Německa), zda opustit prostor levého středu, jehož obsazení zajistil Gerhard Schröder, nebo zda se opět stát čistě levicovou stranou. V této souvislosti článek představuje jednotlivé možnosti vývoje a snaží se je zhodnotit, a to z hlediska koaličního potenciálu vůči CDU/CSU (Křesťansko-demokratická unie / Křesťansko-sociální unie) nebo silně levicové straně Die Linke. Celou vnitřní diskuzi v SPD text ilustruje na „hesenském problému“, tedy na otázce spolupráce SPD s Die Linke v západních částech… čtěte více

22. 5. 2009, rubrika Články