Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Recenze

Aleš Karmazin

Amitav Acharya: Rethinking Power, Institutions and Ideas in World Politics. Whose IR?

Amitav Acharya je jednou z hlavních postav, které se ve své kariéře snažily ukázat limity západocentrického vnímání mezinárodních vztahů (jako akademické disciplíny i jako zkoumaného pole) a přinést do nich nezápadní pohledy. Podobně jako jeho pomyslný předchůdce Mohammed Ayoob se i Acharya zabývá vztahem konstituce státu v postkoloniálních podmínkách, institucí (normami, praktikami) suverenity a bezpečnostními otázkami, k čemuž však přidává […] čtěte více

22. 1. 2015, rubrika Recenze

Jakub Drmola

Gabriella Coleman: Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces of Anonymous

Gabriella Coleman is already a well-known and respected scholar in the field of cyberculture and hacking. She has published numerous articles on the subject and her book on Anonymous was eagerly expected for quite some time. Finally, it came out in November 2014 and portrays Anonymous since their inception in the Internet’s un­derbelly all the way to […] čtěte více

22. 11. 2014, rubrika Recenze

Jakub Drmola

P.W. Singer, Allan Friedman: Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know

The ever-growing interest in cybersecurity has spawned a large number of books and articles dealing with the deluge of issues stemming from the rising importance of cyberspace. Many of them, including some already reviewed on this website, focus on particular aspects of cybersecurity – it might be cybercrime, social engineering, law of cyberwar, cyberterrorism and many […] čtěte více

28. 5. 2014, rubrika Recenze

Ondřej Macháček

Recenze: Perry Link – An Anatomy of Chinese: Rhythm, Metaphor, Politics

Publikace Perryho Linka An Anatomy of Chinese představuje díky svému multidiscipli­nárnímu přístupu propojení kognitivní lingvistiky a politické vědy. Její autor je emeritním profesorem na Princetonské univerzitě a jeho hlavním předmětem výzkumu je moderní čínská literatura. Právě to je jedním z důvodů, proč předkládaná kniha má spíše lingvistický a sinologický charakter, než charakter politologický. Ačkoliv má Perry […] čtěte více

27. 2. 2014, rubrika Recenze

Roman Pačka

Michael N. Schmitt: Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare

In this age, cyberspace is perceived by many authors as a battlefield you cannot see, a hidden space where a cyber-war takes place. So it is obvious that this so-called fifth dimension of warfare gains importance and starts to resemble conventional warfare. However, conventional war has its legal regulations which cyber-war does not. Due to […] čtěte více

25. 1. 2014, rubrika Recenze

Jakub Drmola

Siobhan MacDermott a J. R. Smith: Cybermilitia

Tato kniha s podtitulem “A Citizen Strategy to Fight, Win, and End War in Cyberspace” si klade ambiciózní cíl. Autoři se snaží představit řešení pro současnou situaci, kdy jsou informační technologie i internet samotný využívány k rozsáhlým krádežím dat, průmyslové špionáží i k sabotážím. Tato situace je podle nich kritická, dlouhodobě neudržitelná a její řešení leží v jejich konceptu milice, která by […] čtěte více

3. 1. 2014, rubrika Recenze

Aleš Karmazin

Yan Xuetong: Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power

Kniha „Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power“ se zabývá principy politické a mezinárodně-politické filosofie předních čínských myslitelů z období před sjednocením Číny, konkrétně z jednoho z filosoficky nejplodnějších období v celé čínské historii mezi 8. a 3. stoletím před Kristem. Kniha zaslouží pozornost jako poměrně originální, i když ne zcela výjimečný, intelektuální počin, který balancuje mezi rozvíjením teorií mezinárodních vztahů a snahou […] čtěte více

28. 12. 2013, rubrika Recenze

Markéta Bartoníčková

Jan Křeček: Politická komunikace od res publica po public relations

Nedávno vydaná kniha Politická komunikace od res publica po public relations od Jana Křečka představuje první česky psanou publikaci zabývající se oborem politická komunikace. Klade si za cíl být přehledným průřezovým dílem, definovat politickou komunikaci, vysvětlit její teorie a stručně popsat její historii i současnost. Oblast politické komunikace leží na pomezí politologie a mediálních (komunikačních) studií, […] čtěte více

27. 12. 2013, rubrika Recenze

Aleš Karmazin

William Callahan: China Dreams. 20 Visions of the Future

V roce 1941 napsal Aj Čching, jeden z předních čínských básníků, který propagoval komunistickou revoluci na literární frontě, báseň s názvem Mao Ce-tung. Tato báseň končí větou: nový slogan určuje nový směr. Tímto veršem se Aj Čchingovi podařilo vystihnout důležitý rys čínské politiky. Každé nové čínské vedení typicky přichází s novým sloganem, který má vymezit budoucí politické směřování státu, strany […] čtěte více

19. 11. 2013, rubrika Recenze

Miroslava Pavlikova

Majid Yar: Cybercrime and Society

There is growing interest among academics and broad public about „cyber preposition issues“. Terms like cyberterrorism, cybercrime, cybersecurity or cyberwar attract attention of increasing number of people year by year. Also the frequency of usage of these terms in students’ theses gets increasingly higher and therefore the topic does not persist just in ICT world. […] čtěte více

12. 10. 2013, rubrika Recenze