Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Recenze

Markéta Bartoníčková

Oldřich Krpec a Vladan Hodulák: Evropa ve světové ekonomice – historická perspektiva

Druhá kniha dvojice autorů Oldřich Krpec a Vladan Hodulák Evropa ve světové ekonomice s podtitulem Historická perspektiva se, jak již z názvu vyplývá, věnuje historickému vývoji světové ekonomiky od raného středověku až po současnost. Autoři se zaměřují převážně na samotnou Evropu, ale pro pochopení jednotlivých událostí a proměn je zasazují do širokého kontextu vývoje nejprve islámského světa, […] čtěte více

9. 10. 2013, rubrika Recenze

Lukas Buric

Than Shwe: Unmasking Burma’s Tyrant

Bývalý barmský diktátor Than Šwei dlouhou dobu unikal pozornosti autorů, přestože se množstvím spáchaných zločinů vyrovná takovým, jako je Miloševič, Pinochet či Omar al-Bashir. Roku 2010 se konečně dočkal vlastní v tomto článku recenzované biografie s názvem Than Shwe: Unmasking Burma’s Tyrant. Jeho život v knize zachycují autoři Benedict Rogers a Jeremy Woodrum s cílem poskytnout podrobné informace o jednom z nejkrutějších tyranů […] čtěte více

7. 4. 2013, rubrika Recenze

Peter Stevkov

Sword of the Spirit, Shield of Faith

The United States has always been a nation, in which religion has played an important role. The relationship between religion and internal American politics has long been a subject of interest for many scholars, but how did the religion influence US foreign policy? What role did it play in the decisions of US presidents whether […] čtěte více

26. 2. 2013, rubrika Recenze

Marek Hrdina

Jiří Bílek: Kyselá těšínská jablíčka

Ačkoliv v dnešní době má Česká republika v Polsku jednoho ze svých nejbližších spojenců a vztahy obou zemí lze označit za dobré až velmi dobré, v minulosti tomu bylo občas právě naopak. V letech 1918 – 1947 vedlo tehdejší Československo s Polskem několik významných pohraničních sporů, přičemž zejména ten nejvážnější a nejožehavější, pojící se s územím bývalého těšínského knížectví ve Slezsku, má své […] čtěte více

21. 1. 2013, rubrika Recenze

Richard Turcsányi

David Shambaugh: Charting China’s Future: Domestic and International Challenges

There is a fundamental question whenever the topic of China is raised in a conversation – ‘What it will look like in the future’? While some scholars choose to present a sensational picture of a “well based scenario”, others play the ‘ostrich tactic’ and ignore the question completely, quite likely for its complexity and fear of […] čtěte více

13. 1. 2013, rubrika Recenze

Miroslava Pavlikova

Jason Andress a Steve Winterfeld: Cyber Warfare: Techniques, Tactics and Tools for Security Practitioners

Příručka s názvem Cyber Warfare: Techniques, Tactics and Tools, určená pro bezpečnostní profesionály, byla vytvořena skutečnými odborníky na tuto problematiku. Jason Andress, který vlastní doktorát z informatiky, disponuje mnoha zkušenostmi jak z akademické, tak i obchodní oblasti a v současné době pracuje pro přední softwarovou společnost, přičemž publikuje podobně zaměřená díla. Druhý z autorů, Steve Winterfeld, jako bývalý technický pracovník agentury […] čtěte více

9. 1. 2013, rubrika Recenze

Roman Pačka

Peter Watt and Roberto Zepeda: Drug War Mexico: Politics, Neoliberalism, and Violence in the New Narcoeconomy

The drug war among the Mexican state and drug cartels is still escalating. Some observers and analysts have even expressed doubts about the state stability and the Mexican government's a­bility to solve this crucial issue. According to some analysts the main cause of this inability lies in the lack of understanding of the roots of the […] čtěte více

2. 1. 2013, rubrika Recenze

Aleš Karmazin

Zheng Yongnian: The Chinese Communist Party as Organizational Emperor. Culture, Reproduction and Transformation

Čína a její politika patří v současnosti mezi jedno z nejprominen­tnějších témat ve výzkumu mezinárodní politiky. Mezi různými otázkami, které se v souvislosti s Čínou velmi často probírají, však do určité míry chybějí analýzy Čínské komunistické strany (v této recenzi bude používána obvyklá anglická zkratka CCP – the Chinese Communist Party), které se nezaměřují pouze na vnitrostátní a vnitrostranickou politiku, ale […] čtěte více

28. 12. 2012, rubrika Recenze

Aleš Karmazin

After the Globe, before the World

Rob Walker je jednou z ikonických postav současných mezinárodních vztahů a stalo se již rituálem učebnic tohoto oboru uvádět jeho jméno v kapitolách o postmodernismu. Jeho nejnovější kniha After the Globe, before the World (2010) je odborným esejem, který potvrzuje dosavadní Walkerův status, zaměření i hloubku jeho myšlení. Tento kontemplativní příspěvek je především pokusem o velmi komplexní analýzu podstaty moderní politiky. čtěte více

24. 3. 2012, rubrika Recenze

Jan Daniel

Ungoverned Spaces: Alternatives to State Authority in an Era of Softened Sovereignity

V souvislosti s šokem z řady občanských válek odehrávajících se od počátku 90. let v mnoha zemích (bývalého) třetího světa a s tím spojeným růstem významu výzkumu tzv. lidské bezpečnosti stoupl výrazně i zájem o dříve nepoznaný koncept slabých, křehkých, selhávajících, rozpadajících se či dokonce úplně rozpadlých států. Co se ale stane, pokud selže státem garantovaný sociální řád? Nastoupí anarchie a boj všech proti všem o tenčící se zásoby surovin, jak sugestivně líčil ve svém slavném článku The Coming Anarchy Robert Kaplan, nebo se naopak k moci dostanou jiní aktéři, kteří… čtěte více

25. 2. 2012, rubrika Recenze