Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Redakce

Lukáš Hoder

Global Politics a energetická bezpečnost

Ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem MU časopis Global Politics publikuje dvě studie zabývající otázkami energetické bezpečnosti od Tomáše Vlčka a dvojice Anna Leshchenko a Ivana Týčová. Tato rychle se rozvíjející oblast výzkumu mezinárodních vztahů je a nadále bude pod drobnohledem odborníků z IIPS MU a také na Fakultě sociálních studií rychle roste nabídku kurzů přednášených k těmto tématům. Global Politics tak bude moci v budoucnu nabídnout řadu výborných a v českém kontextu originálních studií, které se otázkami energetické bezpečnosti budou podrobněji zabývat.… čtěte více

15. 11. 2010, rubrika Redakce

Lukáš Hoder

Global Politics hledá redaktory

Webový časopis Global Politics působící pod patronátem Mezinárodního politologického ústavu Masarykovu univerzity, hledá redaktory pro redakční práci, editaci textů, posuzování rukopisů, korekce, správu redakčního systému a pořádání debat a diskusí ve spolupráci se Studentskou sekcí IIPS MU. čtěte více

1. 11. 2010, rubrika Redakce

Petr Ocelík a Lukáš Hoder

Geopolitika v 21. století: soubor textů o geopolitice

Jedním z důvodů stálé aktuálnosti geopolitiky jakožto analytického přístupu je její schopnost přizpůsobovat se nárokům doby a akademických debat. Geopolitika je slučitelná se všemi třemi velkými pozitivistickými paradigmaty mezinárodních vztahů a s jistými výhradami i s postpoziti­vismem. Geopolitický přístup je možné uplatňovat za účelem vytváření zahraničněpoli­tických strategií s globálním dosahem (geostrategií) i při studiu vnitrostátních (teritoriálních) konfliktů, migrace, nebo voleb. Stejně tak normativní apely obsažené v geopolitických koncepcích se mohou velmi lišit,… čtěte více

19. 7. 2010, rubrika Redakce

Zbyněk Smetana

Zaměřeno na EU: Vnější vztahy Evropské unie

V rámci studentského projektu Zaměřeno na EU Vám přinášíme novou sérii článků, jejichž společným tématem jsou tentokrát vnější vztahy Evropské unie. Jednotliví autoři přistoupili k dané problematice z různých uhlů pohledu a zaměřili se na různé aspekty vnější politiky EU. Výsledkem jejich úsilí jsou celkem tři nové texty. čtěte více

1. 7. 2010, rubrika Redakce

Zbyněk Smetana

Nové texty v rubrice Zaměřeno na EU

Vyšlo v pořadí již třetí vydání „Zaměřeno na EU“; projektu, který je ve spolupráci s Global Politics realizován studenty Fakulty sociálních studií a Právnické fakulty sdruženými ve Studentské sekci IIPS MU. Tématem současného vydání a pojícím prvkem čtyřech níže uvedený esejí je evropský konstituciona­lismus. Jednotliví autoři a autorky se zabývají otázkou existence politického systému na úrovni Evropské unie (Zbyněk Smetana), otázkou existence a podoby evropského „ústavního“ pořádku (Katarína Šipulová) a konečně problematikou tzv. demokratického deficitu, které jsou věnovaný… čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Redakce

Michal Vit

Bernd Posselt: Evropská unie bude ideální až za 100 let

Bernd Posselt je poslancem Evropského parlamentu, předsedou Panevropské unie Německo a členem Česko-německého diskusního fóra. Exklusivní rozhovor, který poskytl Global Politics, se týká jeho pohledu na současný stav integrace Evropské unie, na její další rozšiřování nebo na pozici Turecka jako kandidátské země. Příjemným překvapením rozhovoru je poměrně otevřené představení názorů Bernda Posselta na budoucí podobu EU a na časový horizont jejího dalšího rozšíření. čtěte více

1. 2. 2010, rubrika Redakce, Rozhovory

Zbyněk Smetana

Nové texty v Zaměřeno na EU

V rámci projektu Zaměřeno na EU, který je výsledkem spolupráce Studentské sekce IIPS MU a Global Politics, Vám přinášíme dva texty, jež tentokráte z různých úhlů pohledu reflektují problematiku loňských voleb do Evropského parlamentu. Tématem článku Ondřeje Mocka je srovnání předvolební mediální kampaně vybraných politických stran v rámci České republiky. Zbyněk Smetana si v rámci svého příspěvku klade otázku, nakolik rostoucí pravomoci EP změnily charakter voleb do této instituce a zdali je i nadále možné aplikovat předpoklad, že jde o druhořadé volby, kde „není mnoho v sázce“.… čtěte více

24. 1. 2010, rubrika Redakce

Lukáš Hoder

Novinky na webu Global Politics

Vážení čtenáři, webový časopis Global Politics částečně proměnil strukturu svých webových stránek. K výraznějším změnám došlo „uvnitř“ samotné webové stránky, a to v rámci struktury redakčního systému. Tyto změny sice nejsou na první pohled vidět, ale pro samotné vedení časopisu jsou velmi důležité. Došlo však i k menším změnám podoby webu. Ve spolupráci se Studentskou sekcí IIPS Brno jsme zavedli novou rubriku Zaměřeno na EU a dále jsme připojili i odkaz na partnerský blog Politica Mundi. čtěte více

29. 5. 2009, rubrika Redakce

Lukáš Hoder

Webový časopis Global Politics je zpět

Jménem redakce webového časopisu Global Politics Vás vítám na našich nových stránkách a ohlašuji nový začátek tohoto studentského projektu. čtěte více

3. 2. 2006, rubrika Redakce