Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Reportáž

Tereza Kubickova a Lucia Piteľová

Konference o Radě Evropy a Evropském soudu pro lidská práva

U příležitosti významného výročí, které si v roce 2009 připomněla Rada Evropy a Evropský soud pro lidská práva (ESLP), uspořádalo Centrum pro lidská práva a demokratizaci ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně 3. prosince 2009 konferenci 60 let Rady Evropy – 50 let ESLP. Na konferenci vystoupila například advokátka Klára Veselá-Samková, právní asistent u ESLP Jan Kratochvíl, soudkyně Nejvyššího soudu ČR Kateřina Šimáčková, vládní zmocněnec pro zastupování před ESLP Vít Schorm, David Záhumenský z Ligy lidských práv nebo Dana Beková,… čtěte více

22. 1. 2010, rubrika Reportáž

Jiří Georgiev

Evropská konference o subsidiaritě

Není příliš častým jevem, aby stát předsedající v daném půlroce Evropské unii uspořádal reprezentativní konferenci k pojmu, který nenaplňuje přední stránky novin a navíc představuje i pro část akademické obce bílé místo, obtížně vystihnutelné jednoduchým sloganem. Současné rakouské předsednictví se k takovémuto kroku odhodlalo, a nutno dodat, že mělo k onomu počinu dobrý důvod. čtěte více

12. 5. 2006, rubrika Reportáž

Igor Blahušiak

Konference IIPS: Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu

Dňa 12. 4. 2006 sa v priestoroch auly na Fakulte sociálních studií Masarykovy univerzity konala konferencia Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu“, poriadaná Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS), v spolupráci s Českou euroatlantickou radou a Americkým informačním centrem. čtěte více

20. 4. 2006, rubrika Reportáž