Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Zaměřeno na EU

Mária Kohútová

GP Briefing: Zmeny vo volebných systémoch tesne pred eurovoľbami ako cesta k väčšej fragmentácii Európskeho parlamentu?

Kandidáti na europoslancov pomaly odpočítavajú dni do vyhlásenia výsledkov v poslednom májovom víkende. Po vyčerpávajúcej kampani zistia, či sa ich vynaložené úsilie vyplatilo alebo to skúsia znova o 5 rokov. Pred tohtoročnými voľbami má volič kandidátov neúrekom od krajne pravicových alebo ľavicových politických strán až po typických mainstreamových lídrov. Aký to bude mať ale dopad na doterajšiu […] čtěte více

12. 5. 2014, rubrika GP Briefing, Zaměřeno na EU

redakce

Chceš psát o EU pro Global Politics?

Zajímá vás téma voleb do Evropského parlamentu a rádi byste zkousili psát pro akademický časopis? Využijte možnosti publikovat v časopise věnovanému mezinárodním vztahům a politice – Global Politics. čtěte více

27. 4. 2014, rubrika Redakce, Zaměřeno na EU

Bronislava Vráželová

Volby do Evropského parlamentu

Evropané si budou moci v květnu zvolit již po osmé své zástupce v přímých volbách do Evropského parlamentu. Poprvé tuto možnost měli roku 1979, kdy proběhly první přímé volby. Evropský parlament je jedinou přímo volitelnou institucí Evropské unie. Zastupuje všech 28 zemí a 503 milionů voličů. Jedná se tedy o jedny z největších demokratických voleb světa. Voliči vybírají své zástupce na […] čtěte více

27. 4. 2014, rubrika Zaměřeno na EU

Johana Galušková

Předsednictví Rady EU: šance pro malé země? Praktický pohled

Esej se zaměřuje na postavení malých zemí při plnění role předsednického státu v Radě EU. Práce vychází z obecného přesvědčení, že malé členské státy EU, musí vynaložit větší úsilí k prosazení svých zájmů na evropské úrovni. Konkrétně jsou šance malých států v agendě předsednictví Rady EU zkoumány skrze dvě funkce předsednictví: vyjednávání a prosazení národních zájmů. Dále je přikládán význam i rotačnímu principu. V neposlední řadě se text pokouší na konkrétních příkladech ukázat specifické problémy předsednictví malého státu. čtěte více

5. 2. 2012, rubrika Zaměřeno na EU

Lenka Kováčová

Predsedníctvo Rady EÚ: šanca pre malé krajiny?

Predkladaná esej sa zaoberá predsedníctvom Rady Európskej únie prizmou problematiky zahraničnej politiky malých štátov. Historické tendencie svetovej politiky neboli existencii malých štátov príliš naklonené, avšak proces zjednocovania Európy viedol k vytvoreniu priateľskejších podmienok, čím dramaticky zmenil predpoklady ich správania, vrátane pôsobenia na európskej politickej scéne, ktorej významným prvkom je predsedníctvo Rady EÚ. Čitateľovi je predsedníctvo Rady EÚ predstavené ako nástroj maximalizácie národných, ale i európskych záujmov. Zároveň však dochádza k akcentovaniu… čtěte více

5. 2. 2012, rubrika Zaměřeno na EU

Pavlína Janebová

Předsednictví Rady EU: Šance pro malé země?

Tato esej se věnuje institutu předsednictví Rady Evropské unie, konkrétně pak jeho výkonu „malými“ členskými zeměmi po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Hledá odpověď na otázku, zda tyto státy mohou v důsledku výkonu podaného svými reprezentanty v předsednické funkci posílit na evropské úrovni svůj vliv či získat ze strany ostatních členských států na respektu, přičemž dochází k pozitivnímu závěru. čtěte více

5. 2. 2012, rubrika Zaměřeno na EU

Markéta Bartoníčková

Ekonomické vztahy EU a Číny

Tento text představuje deskriptivním způsobem problematiku obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Čínou tak, jak se vyvíjeli ve 20. století a nastiňuje také současný stav. Rovněž se na základě faktického základu snaží dokázat, že současná obchodní bilance mezi EU a Čínou není pro evropské státy příliš výhodná a že pro zachování globální konkurenceschop­nosti evropských ekonomik je potřeba tento stav změnit. čtěte více

17. 6. 2011, rubrika Zaměřeno na EU

Marek Hrdina

Schengenská dohoda a Schengenská prováděcí úmluva v praxi dnešních dní

Tato esej představuje jednu z nejznámějších integračních politik Evropské unie – vytvoření společného prostoru volného pohybu osob, známějšího pod pojmem Schengenský prostor. Čtenáře seznamuje se vznikem a vývojem Schengenských smluv a představuje situaci dnešních dní, která není kvůli selhávající imigrační politice členských států EU zdaleka pro setrvání Schengenu v současné podobě příznivě nakloněna. čtěte více

17. 6. 2011, rubrika Zaměřeno na EU

Slavomíra Urbanová

Kríza eurozóny – zlyhanie alebo prirodzený vývoj?

Tato esej představuje zamyšlení nad jedním z nejaktuálnějších problému Evropské unie, konkrétně nad hrozbou destabilizace či dokonce rozpadu Eurozóny. Autorka se ve své eseji zamýšlí, zda je tato krize pouhým cyklickým jevem, kterému se nevyhne téměř žádná světová ekonomika, či zda jsou příčiny současných problému strukturálního rázu a bez rázných reforem povedou k zániku Eurozóny v podobě, jak ji známe dnes. čtěte více

17. 6. 2011, rubrika Zaměřeno na EU

Tomáš Búry

The Lisbon Treaty, was it worth it?

This article deals with the process of ratification of the Lisbon Treaty and analyses following legal development. Both costs and benefits of the adoption of the new legal infrastructure are outlined. The procedural hurdles in the ratification process have strengthened the notion of a democratic deficit and an unevenness of the states. On the contrary the competences of the EU were better delimitated by the Treaty, increased effectivity of the institutions and efficiency of the decision making process were brought and a standard of human rights protection was raised. On balance… čtěte více

23. 1. 2011, rubrika Zaměřeno na EU