Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Stylistická pravidla

Rady pro psaní článků

Při psaní nebo úpravě článků pro GP se prosím snažte dodržet následující pravidla, usnadníte tím práci redakci a zvýšíte čitelnost svého textu. Podrobnější informace najdete například v Pravopisných radách české Wikipedie.

Uvozovky, apostrofy

V češtině se dnes používají pouze „kulaté uvozovky“. Otevírací znak má tvar 99 a je dole, uzavírací znak má tvar 66 a je nahoře. Angličtina používá též kulaté uvozovky, ale “takto” – otevírací znak má tvar 66, uzavírací znak má tvar 99 a oba jsou nahoře. Jakékoliv jiné kombinace uvozovek komplikují čtení textu. Podrobnější informace najdete například na adrese uvozovky.davi.cz.

Pomlčky, rozdělovníky a výpustky

Mezi pomlčkou (–) a rozdělovníkem čili spojovníkem (-) je rozdíl. Rozdělovník se používá například ve výrazech typu „je-li“ nebo „Brno-Kohoutovice“ a píše se výhradně bez mezer. Pomlčka se píše s mezerami i bez – pokud je volně ve větě, píše se s mezerami, a pokud slouží k označení intervalu („v letech 1945–1948“, „strany 55–74“, „mezi 17.–18. prosincem“), píše se bez mezer.

Výpustka (…) je něco jiného než tři tečky (…). Tři tečky jsou přežitek z doby psacích strojů, dnes si můžeme dovolit luxus pravých výpustek. Jiné kombinace teček (například dvojtečky .. nebo vícetečky) se nepoužívají.

Procenta a čísla

4% znamená „čtyřprocentní“, 4 % znamená „čtyři procenta“. Napsat, že se voleb zúčastnilo „75% voličů“, je tedy chyba. K oddělování řádů se v češtině používá mezera (nikoliv čárka) – 500 000, ale 4250 (tisíce ještě člověk bez problémů přečte i bez mezery a kdybychom čtyřku oddělili mezerou, nevypadalo by to hezky). Nic se nestane, když budete řád vypisovat slovem: „500 tisíc“ vypadá o něco lépe než šrůtky nul.

Slova typu „šestnáctibitový“ nebo „sedmiramenný“ je lepší vypisovat bez použití číslic. Pokud se bez číslic neobejdete (například „čtyřiaosmdesá­tičlenná komise“ už je poněkud těžkopádná), pište slovo bez rozdělovníku: 16bitový, 84členná.

Mezery

„Uvnitř uvozovek“ se mezery nepíšou (ani uvnitř závorek). Mezera následuje za tečkou, otazníkem či vykřičníkem na konci věty, stejně tak za interpunkcí uvnitř věty. Ve výrazech typu „11. září“ či „5. místo“ a datech („11. 5. 2003“) se za tečkou mezera píše. Před dvojtečkou se mezera nepíše. Pár příkladů na závěr: „viz str. 55“, „G.W. Bush“, „D. Dorůžka“.

Cizí slova

Pro slova jako restrikce, recipient, participace, fundament, deskripce, negociace, komparace, konsekvence nebo predikce má čeština vhodnější výrazy. Použijte je.

Pokud je pro cizí slovo bezproblémový český překlad, neuvádějte zbytečně neustále originál.

Nadpisy

NEPIŠTE TEXT VERZÁLKAMI, jinak se váš čtenáři budou bát. Nadpisy nečíslujte, v článku na webu nemá číslování praktický význam. Nepoužívejte zbytečně podrobné dělení textu – pokud se obejdete jen s jednou úrovní nadpisů, jedině dobře. Dvě úrovně nadpisů se ještě dají snést, tři už nikoliv.

Poznámky pod čarou

Zamyslete se, jestli všechny poznámky pod čarou skutečně musí mít podobu poznámky pod čarou. Odskok na poznámku zbytečně ruší ve čtení, takže je lepší, když se vám pointu podaří zapracovat přímo do textu. (Samozřejmě s mírou.) Nadprůměrně čilé poznámkaře si dovoluji upozornit na knihu Ibid: A Life, která by mohla jejich poznámkovou mánii naplnit a navrátit jejich pozornost k hlavnímu textu.

Latinské ibid (zkratka z ibidem, „na témže místě“) možná vypadá zajímavě, ale prosté české „tamtéž“ jistě poslouží lépe, absit omen.

Drobnosti na závěr

Slovo „viz“ je příkaz k vidění, nikoliv nějaká zkratka, a proto se píše bez tečky.

Potenciální, nikoliv potencionální.

Protežovat, nikoliv protěžovat.

Zatímco „busy“ znamená anglicky „zaměstnaný“, bussy je zastaralé či neformální označení pro hubičku. Mluvíte-li o byznysu, máte tedy většinou na mysli business s jedním es na začátku a dvěma es na konci. Fiktivní slovo bussiness se pak hodí snad jen jako označení staršího způsobu vítání politiků u letadla.

V angličtině je bilión obvykle o něco menší než v češtině, pozor na to.